HomeExcel FunctiesExcel WERKDAG.INTL functie

Excel Functies

Excel WERKDAG.INTL functie

~ Advertentie ~

Datum- en tijdfuncties

Excel WERKDAG.INTL functie

Samenvatting WERKDAG.INTL functie

De WERKDAG.INTL functie in Excel geeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen, met aangepaste parameters voor weekenddagen. Weekendparameters geven aan welke en hoeveel dagen weekenddagen zijn. Weekenddagen en dagen die zijn opgegeven als feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Vertaling

Nederlands: WERKDAG.INTL()
Engels: WORKDAY.INTL()

Doel

Verkrijg een datum van een werkdag in de toekomst of het verleden.

Resultaat waarde

Een serienummer dat een datum in Excel vertegenwoordigd.

Syntaxis

= WERKDAG.INTL (begindatum, dagen, [weekend], [vakantiedagen])

Argumenten

begindatum – De startdatum berekening.
dagen – positief of negatief getal voor aantal werkdagen voor of na begindatum.
weekend – een getal of tekenreeks waarmee weekend worden aangegeven.

WeekendgetalWeekenddagen
1 of nietszaterdag, zondag
2zondag, maandag
3maandag, dinsdag
4dinsdag, woensdag
5woensdag, donderdag
6donderdag, vrijdag
7vrijdag, zaterdag
11alleen zondag
12alleen maandag
13alleen dinsdag
14alleen woensdag
15alleen donderdag
16alleen vrijdag
17alleen zaterdag

Weekendtekenreekswaarden zijn zeven tekens lang en elk teken in de tekenreeks vertegenwoordigt een dag van de week, te beginnen op maandag. 1 staat voor een niet-werkdag en 0 voor een werkdag. Alleen de tekens 1 en 0 zijn toegestaan in de tekenreeks. Als je 1111111 gebruikt, wordt altijd 0 geretourneerd.

Als je bijvoorbeeld 0000011 gebruikt, is het resultaat een weekend van zaterdag en zondag. (Zie hiervoor ook voorbeeld #4)

vakantiedagen – [optioneel] Een optionele set van een of meer datums die moeten worden uitgesloten van de kalender met werkdagen. Feestdagen moet een cellenbereik zijn dat de datums bevat, of een matrixconstante van de seriële waarden die deze datums aangeven. De volgorde van datums of seriële waarden in vakantiedagen kan willekeurig zijn.

Gebruik van WERKDAG.INTL functie

De Excel WERKDAG.INTL functie neemt een datum en retourneert de dichtstbijzijnde werkdag in de toekomst of het verleden, op basis van niet-werkdagen waarde die je opgeeft. In tegenstelling tot de WERKDAG functie kun je met WERKDAG.INTL aanpassen welke dagen als weekend worden beschouwd (niet-werkdagen). Je kunt de functie WERKDAG.INTL gebruiken om voltooiingsdatums, verzenddatums, enz. te berekenen die rekening houden met niet-werkdagen.

Voorbeeld #1

In het voorbeeld hierboven staat in cel D5 de volgende formule. We berekenen nu de eerstvolgende werkdag (dagen =1) van vrijdag 1 januari 2021, op basis van de standaard berekening. Het argument weekend en vakantiedagen is namelijk leeg.

= WERKDAG.INTL ("1-1-2021";1) // resultaat maandag 4-1-2021

Voorbeeld #2

In cel D6 van het voorbeeld staat de volgende formule. Datum is wederom vrijdag 1 januari 2021, dagen is 1 dus we zoeken de eerstvolgende werkdag, en het argument weekend is 11. Dat betekent dat alleen zondag een niet-werkdag is.

= WERKDAG.INTL ("1-1-2021";1;11) // resultaat zaterdag 2-1-2021

Voorbeeld #3

Je kunt ook een eigen lijstje opgeven met niet-werkdagen. In bereik B12:B14 zijn 3 niet-werkdagen opgenomen. In dit voorbeeld tellen we 3 werkdagen op bij 23-12-2019. In de eerste regel zijn geen vakantiedagen opgenomen, in de tweede regel zijn de niet-werkdagen opgenomen in als vakantiedagen met celbereik B12:B14.

= WERKDAG.INTL ("23-12-2019";3)           // resultaat do 26-12-2019
= WERKDAG.INTL ("23-12-2019";3;1;B12:B14) // resultaat ma 30-12-2019

Voorbeeld #4

Standaard zijn zaterdag en zondag niet-werkdagen. Dit is geheel naar eigen wens aan te passen door enen en nullen te gebruiken in een serie van 7 getallen als weekend argument. Een nul staat voor een werkdag, een één voor een niet-werkdag. Deze methode maakt het flexibel om te bepalen wat weekenddagen en werkdagen zijn:

= WERKDAG.INTL (A1,3,"0000000") // 7 werkdagen per week
= WERKDAG.INTL (A1,3,"1000000") // Alleen maandag werkdag
= WERKDAG.INTL (A1,3,"1100000") // maandag en dinsdag werkdag
= WERKDAG.INTL (A1,3,"1110000") // maandag, dinsdag en woensdag werkdag
= WERKDAG.INTL (A1,3,"1010000") // maandag en woensdag werkdag

Opmerkingen van WERKDAG.INTL functie

  • Als begindatum buiten het bereik valt voor de huidige datumbasiswaarde, geeft WERKDAG.INTL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
  • Als een datum in feestdagen buiten het bereik valt voor de huidige datumbasiswaarde, geeft WERKDAG.INTL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
  • Als begindatum plus dag-verschuiving een ongeldige datum oplevert, geeft WERKDAG.INTL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
  • Als een weekendtekenreeks een ongeldige lengte heeft of ongeldige tekens bevat, geeft WERKDAG.INTL de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Rekenen met datums in Excel: de basis

Om te kunnen rekenen met datums in Excel is het goed om te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt op de achtergrond. Er is namelijk een verschil tussen wat we zien en welke data er daadwerkelijk in een cel staat.

Excel DAG functie

De excel DAG functie geeft als waarde de dag van de maand in getal tussen de 1 en de 31 van een opgegeven datum. De DAG functie kun je gebruiken om het nummer van de dag uit een datum in een cel te halen.

Excel DAGEN functie

De excel DAGEN functie retourneert in getal het aantal dagen tussen twee datums. Met een startdatum in cel A1 en een einddatum in cel B1, zal de formule =DATUM(B1;A1) het verschil in dagen retourneren.

Excel DAGEN360 functie

Samenvatting DAGEN360 functie Met de Excel DAGEN360 functie wordt het aantal dagen berekend tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen (twaalf maanden...