Home Excel Functies Excel AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie

Excel AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie

0
Excel AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Excel AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie

Samenvatting AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie

De AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie geeft als resultaat een getal dat naar beneden is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Het getal wordt naar beneden afgerond ongeacht het teken van het getal. Als het getal of de significantie nul is, is nul het resultaat.

Vertaling

Nederlands: AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG()
Engels: FLOOR.PRECISE()

Doel

Rond een getal naar boven af ​​op het dichtstbijzijnde veelvoud.

Resultaat waarde

Een afgerond getal.

Syntaxis

= AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG ( getal; [significantie] )

Argumenten

getal – De waarde die je wilt afronden.
significantie – [Optioneel] Het veelvoud waarop het getal moet worden afgerond. Als je de significantie weglaat, is de standaardwaarde 1.

Gebruik van AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie

De Excel AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie rondt een getal naar beneden af ​​naar het dichtstbijzijnde gehele getal of een significant veelvoud. AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG rondt standaard af op het dichtstbijzijnde gehele getal, met een significantie van 1. Positieve getallen met decimale delen worden naar beneden afgerond van nul naar het vorige significantieveelvoud (bijv. 3,2 wordt afgerond naar 3), terwijl negatieve getallen met decimale delen worden afgerond naar boven (bijv. -3,2 wordt afgerond naar -4).

= AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG (-3,2;-1) // resultaat -4
= AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG (3,2;-1)  // resultaat 3

Opmerkingen

  • De absolute waarde van het veelvoud wordt gebruikt, zodat de functie AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG de wiskundige afronding naar beneden retourneert, ongeacht het teken van het getal en de significantie.
  • AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG rondt negatieve getallen altijd af naar nul.