HomeExcel FunctiesExcel NETWERKDAGEN.INTL functie

Excel Functies

Excel NETWERKDAGEN.INTL functie

~ Advertentie ~

Datum- en tijdfuncties

Excel NETWERKDAGEN.INTL functie

Samenvatting NETTO.WERKDAGEN.INTL functie

De NETWERKDAGEN.INTL functie geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums als resultaat, met parameters om aan te geven welke en hoeveel dagen weekenddagen zijn. Weekenddagen en dagen die zijn opgegeven als feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Vertaling

Nederlands: NETWERKDAGEN.INTL()
Engels: NETWORKDAYS.INTL()

Doel

Verkrijgen van het aantal werkdagen tussen twee datums.

Resultaat waarde

Een numerieke waarde die staat voor het aantal dagen.

Syntaxis

= NETWERKDAGEN.INTL ( begindatum; einddatum; [weekend]; [vakantiedagen] )

Argumenten

Begindatum – de startdatum
Einddatum – de einddatum
Weekend – [optioneel] Geeft de dagen van de week aan die weekenddagen zijn en niet worden opgenomen in het aantal volledige werkdagen tussen de begindatum en de einddatum.

Weekend is een weekendgetal of een tekenreeks die aangeeft wanneer weekenden voorkomen. Weekendgetalwaarden geven de volgende weekenddagen aan:

WeekendgetalWeekenddagen
1 of nietszaterdag, zondag
2zondag, maandag
3maandag, dinsdag
4dinsdag, woensdag
5woensdag, donderdag
6donderdag, vrijdag
7vrijdag, zaterdag
11alleen zondag
12alleen maandag
13alleen dinsdag
14alleen woensdag
15alleen donderdag
16alleen vrijdag
17alleen zaterdag

Weekendtekenreekswaarden zijn zeven tekens lang en elk teken in de tekenreeks vertegenwoordigt een dag van de week, te beginnen op maandag. 1 staat voor een niet-werkdag en 0 voor een werkdag. Alleen de tekens 1 en 0 zijn toegestaan in de tekenreeks. Als je 1111111 gebruikt, wordt altijd 0 geretourneerd.

Als je bijvoorbeeld 0000011 gebruikt, is het resultaat een weekend van zaterdag en zondag.

Vakantiedagen – [optioneel] Een optionele set van een of meer datums die moeten worden uitgesloten van de kalender met werkdagen. Feestdagen moet een cellenbereik zijn dat de datums bevat, of een matrixconstante van de seriële waarden die deze datums aangeven. De volgorde van datums of seriële waarden in vakantiedagen kan willekeurig zijn.

Gebruik van NETWERKDAGEN.INTL functie

NETWERKDAGEN.INTL berekent de werkdagen tussen twee datums. Werkdagen zijn is standaard maandag tot en met vrijdag en optioneel zijn feestdagen uit te sluiten. Deze functie is wat sterker dan de NETTO.WERKDAGEN functie omdat je hiermee kunt bepalen welke dagen van de week standaard als niet-werkdagen moeten worden beschouwd.

De start- en einddatum tellen ook mee in de berekening. Dat betekent dat als je woensdag 15 januari als start- en einddatum geeft het resultaat 1 zal zijn.

NETTO.WERKDAGEN kan optioneel rekening houden met vakantie- of feestdagen. Maak hiervoor een lijst van datums en neem dit op in een bereik voor het criterium vakantiedagen. De datums in dit bereik worden in het resultaat gezien als niet-werkdagen en niet meegerekend als werkdagen.

In de afbeelding staan de volgende voorbeelden opgenomen:

Voorbeeld #1

Zonder weekend argument zijn standaard de zaterdag en zondag niet-werkdagen.

= NETWERKDAGEN.INTL (B5;C5) // resultaat 260

Het aantal werkdagen tussen 1-1-2023 en 31-12-2023 is 260. Zaterdag en zondag zijn niet-werkdagen.

Voorbeeld #2

= NETWERKDAGEN.INTL (B6;C6;;B15:B16) // resultaat 258

Het aantal werkdagen tussen 1-1-2023 en 31-12-2023 is 258. Het weekend argument is leeg maar 25-12-2023 en 26-12-2023 worden berekend als niet-werkdagen in het argument vakantiedagen.

Voorbeeld #3

= NETWERKDAGEN.INTL (B7;C7;"1000011";B15:B16) // 207

In het argument weekend is de waarde “1000011” opgenomen. 1 staat hier voor een niet-werkdag, een 0 is een werkdag. De telling begint op maandag. Dat betekent specifiek in dit geval dat elke maandag moet worden berekend als niet-werkdag. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn werkdagen en zaterdag en zondag als niet-werkdagen.

Deze methode is handig voor het berekenen van het aantal werkdagen in een 4 daagse werkweek. De waarde “0000111” staat voor een werkweek van maandag tot en met donderdag.

Voorbeeld #4

= NETWERKDAGEN.INTL (B8;C8;11) // resultaat 7

Deze formule berekent de werkdagen van 23-12-2023 tot en met 31-12-2023 waarbij alleen de zondag een niet-werkdag is. Dit komt door de waarde “11” in het argument weekend waarmee je aangeeft dat alleen zondag een niet-werkdag is.

Voorbeeld #5

= NETWERKDAGEN.INTL (B9;C9;;B15:B16) // 3

In deze formule is het weekend argument leeg gelaten en dus is standaard zondag en zaterdag een niet-werkdag. Daarnaast is in het argument vakantiedagen een lijst met niet-werkdagen opgenomen. Resultaat is 3 werkdagen in de periode van 23-12-2023 tot en met 31-12-2023.

Voorbeeld #6

= NETWERKDAGEN.INTL (B11;C11;"0000000") // resultaat 9

In de periode 23-12-2023 en 31-12-2023 zijn er door de weekend waarde “0000000” geen niet-werkdagen. Het totaal aantal werkdagen is dus 9.

Voorbeeld #7

= NETWERKDAGEN.INTL (B12;C12;"0000000";B15:B16) // resultaat 7

Dezelfde formule als het vorige voorbeeld maar nu is de lijst met niet-werkdagen opgenomen in het argument vakantiedagen. Dat betekent 2 niet-werkdagen met als resultaat 7.

Opmerkingen van NETWERKDAGEN.INTL functie

  • Als begindatum later is dan einddatum, is het resultaat een negatieve waarde en is de grootte het aantal volledige werkdagen.
  • Als begindatum buiten het bereik voor de huidige datumbasiswaarde valt, geeft NETWERKDAGEN.INTL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
  • Als einddatum buiten het bereik valt voor de huidige datumbasiswaarde, geeft NETWERKDAGEN.INTL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
  • Als een weekendtekenreeks een ongeldige lengte heeft of ongeldige tekens bevat, geeft NETWERKDAGEN.INTL de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Rekenen met datums in Excel: de basis

Om te kunnen rekenen met datums in Excel is het goed om te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt op de achtergrond. Er is namelijk een verschil tussen wat we zien en welke data er daadwerkelijk in een cel staat.

Excel DAG functie

De excel DAG functie geeft als waarde de dag van de maand in getal tussen de 1 en de 31 van een opgegeven datum. De DAG functie kun je gebruiken om het nummer van de dag uit een datum in een cel te halen.

Excel DAGEN functie

De excel DAGEN functie retourneert in getal het aantal dagen tussen twee datums. Met een startdatum in cel A1 en een einddatum in cel B1, zal de formule =DATUM(B1;A1) het verschil in dagen retourneren.

Excel DAGEN360 functie

Samenvatting DAGEN360 functie Met de Excel DAGEN360 functie wordt het aantal dagen berekend tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen (twaalf maanden...