HomeExcel FunctiesExcel DBSTDEV functie

Excel Functies

Excel DBSTDEV functie

~ Advertentie ~

Databasefuncties

Excel DBSTDEV functie

Samenvatting DBSTDEV functie

De Excel DBSTDEV functie retourneert de standaardafwijking van voorbeeldgegevens die zijn geëxtraheerd uit records die voldoen aan de gegeven criteria. Als gegevens de volledige populatie vertegenwoordigen, gebruikt u de functie DSTDEVP.

Vertaling

Nederlands: DBSTDEV()
Engels: DSTDEV()

Doel

Verkrijgen van de standaardafwijking van het voorbeeld in overeenkomende records.

Syntaxis

 = DBSTDEV (database, field, criteria) 

Argumenten

De syntaxis van de functie DBSTDEV heeft de volgende argumenten:

Database – Is het celbereik waaruit de lijst of database bestaat. Een database is een lijst met verwante gegevens.

Veld – Is het label van de kolom tussen dubbele aanhalingstekens of en getal dat overeenkomt met de positie van de kolom in de lijst.

Criteria – Is het celbereik dat de opgegeven voorwaarden bevat. Het bereik bevat een kolomlabel en een cel onder het label met een voorwaarde.

Gebruik van de DBSTDEV functie

De Excel DBSTDEV functie verkrijgt de standaardafwijking van voorbeeldgegevens die zijn geëxtraheerd uit records die overeenkomen met criteria. In wezen berekent deze functie de standaardafwijking op een subset van gegevens, zoals een formule “standaardafwijking ALS”.

Het databaseargument is een cellenbereik met veldkoppen, veld is de naam of index van het te bevragen veld en criteria is een cellenbereik met koppen die overeenkomen met die in de database.

Met behulp van het bovenstaande voorbeeld kunt u de standaardafwijking van hoogten voor de groep “Kast” verkrijgen met een van deze formules:

= DBSTDEV (B7:C13; "Hoogte"; B4:C5) // veld op naam 
= DBSTDEV (B7:C13; 2; B4:C5)        // veld op index 

De standaardafwijking voor alle hoogten in C8: C13 wordt berekend in F5 met de STDEV functie:

= STDEV (C8:C13)

Criterium opties

De criterium opties kunnen verschillende expressies bevatten. Hieronder een aantal voorbeelden:

CriteriumUitkomst
RoodOvereenkomst “rood” of “ROOD”
Ro*Begint met “Ro”
10Gelijk aan 10
>10Groter dan 10
<>Niet leeg
<>100Niet 100
>19-12-2019Groter dan 19 december 2019

Let op: De ondersteuning voor jokertekens is een beetje verschillend als bij de bij de functies AANTALLEN.ALS, SOMMEN.ALSVERGELIJKEN etc.

Rijen met meerdere criteria

Het criterium bereik voor DBSTDEV kan meer dan 1 rij bevatten onder de koptekst. Als criterium meer dan 1 rij heeft, dan wordt elke rij geëvalueerd met OF, en de expressies in een opgegeven criterium rij worden samengevoegd middels EN.

Opmerkingen DBSTDEV functie

  • DBSTDEV is gemiddelde om de variantie voor een hele populatie te berekenen. Als gegevens de volledige populatie vertegenwoordigen, gebruikt u de functie DBSTDEVP.
  • DBSTDEV ondersteund jokertekens in criteria.
  • Criterium kan bestaan uit meerdere rijen.
  • Het veld argument kan een naam bevatten tussen dubbele aanhalingstekens of een getal die de index vertegenwoordigd.
  • De database en criterium bereiken moeten dezelfde kopteksten bevatten.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel DBAANTALC functie

Samenvatting DBAANTALC functie De Excel DBAANTALC functie telt de cellen in de database die getallen en tekst bevatten in het veld (kolom) met records die...

Excel DBGEMIDDELDE functie

Samenvatting DBGEMIDDELDE functie DBGEMIDDELDE functie berekent het gemiddelde van de waarden in een veld (kolom) met records in een lijst of database die aan opgegeven...

Excel DBLEZEN functie

Samenvatting DBLEZEN functie De DBLEZEN functie haalt één waarde op uit een kolom in een lijst of database die voldoet aan de opgegeven voorwaarden. Vertaling Nederlands:...

Excel DBMAX functie

Samenvatting DBMAX functie De Excel DBMAX functie geeft als resultaat de maximumwaarde in een veld (kolom) met records in een lijst of database die overeenkomen...