Home Excel Functies Excel EX.OF functie

Excel EX.OF functie

0
Excel EX.OF functie

Logische functies

Excel EX.OF functie

Samenvatting EX.OF functie

De EX.OF functie voert een zogenaamde “Exclusieve OF” uit. Met twee logische waarden retourneert EX.OF WAAR als één van beide waarden WAAR is, maar retourneert ONWAAR als beide waarden WAAR zijn. Als geen beide WAAR is retourneert EX.OF ook ONWAAR.

Vertaling

Nederlands: EX.OF()
Engels: XOR()

Doel

Exclusieve OF uitvoeren

Resultaat waarde

Waar of niet waar

Syntaxis

 = EX.OF ( logisch1; [logisch2], ... )

Argumenten

Logisch1 – Een uitdrukking, constante of verwijzing die evalueert naar WAAR of ONWAAR.
Logisch2 – [optioneel] Een uitdrukking, constante of verwijzing die evalueert naar WAAR of ONWAAR.

Gebruik van de EX.OF functie

De EX.OF functie voert een “exculsieve OF” uit, in tegenstelling tot het “inclusief OF” uitgevoerd door de OF functie. Daar waar de OF functie WAAR retourneert als één logische waarde WAAR is, retourneert EX.OF WAAR in specifieke gevallen. In het eenvoudigste geval met slechts twee logische waarden, retourneert EX.OF alleen WAAR als één van de logische waarden WAAR is, niet als beide WAAR zijn.

Het concept van de exclusieve OF is meer bekend in de wereld van het programmeren. In het gewoon Nederlands kun je een zin bedenken als: “Ik ga deze zomer naar ofwel Amsterdam of Rotterdam bezoeken”. Niets belet mij om beide te bezoeken, maar de bedoeling is waarschijnlijk dat ik van plan ben om alleen de een of de ander te bezoeken.

Meer dan 2 logische waarden

Met meer dan 2 logische waarden retourneert EX.OF alleen WAAR als aantal WAAR-waarden oneven is, zoals in het voorbeeld hieronder getoond:

Excel EX.OF functie - Meer dan 2 logische waarden

Opmerkingen EX.OF functie

  • De argumenten moeten als resultaat logische waarden geven, zoals WAAR of ONWAAR, of matrices of verwijzingen die logische waarden bevatten.
  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd.
  • Als het opgegeven bereik geen logische waarden bevat, geeft EX.OF de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
  • U kunt een EX.OF-matrixformule gebruiken om te controleren of een waarde in een matrix voorkomt. Als u een matrixformule wilt invoeren, drukt u op Ctrl+Shift+Enter.
  • Het resultaat van EX.OF is WAAR als het aantal ingevoerde gegevens dat WAAR is een oneven getal is en ONWAAR als het aantal ingevoerde gegevens dat WAAR is een even getal is.
Vorig artikel Excel INDEX functie
Volgend artikel Excel EN functie
Mijn twee grote hobby's zijn Excel en WordPress. Deze twee gecombineerd heeft Excel.wiki als resultaat gebracht. Ik beschouw mezelf zeker geen Excel of WordPress expert maar gewoon een enthousiaste hobbyist. Het doel van Excel.wiki is om te informeren en praktische tips te delen.