HomeExcel FunctiesExcel EX.OF functie

Excel Functies

Excel EX.OF functie

~ Advertentie ~

Logische functies

Excel EX.OF functie

Samenvatting EX.OF functie

De EX.OF functie voert een zogenaamde “Exclusieve OF” uit. Met twee logische waarden retourneert EX.OF WAAR als één van beide waarden WAAR is, maar retourneert ONWAAR als beide waarden WAAR zijn. Als geen beide WAAR is retourneert EX.OF ook ONWAAR.

Vertaling

Nederlands: EX.OF()
Engels: XOR()

Doel

Exclusieve OF uitvoeren

Resultaat waarde

Waar of niet waar

Syntaxis

 = EX.OF ( logisch1; [logisch2], ... )

Argumenten

Logisch1 – Een uitdrukking, constante of verwijzing die evalueert naar WAAR of ONWAAR.
Logisch2 – [optioneel] Een uitdrukking, constante of verwijzing die evalueert naar WAAR of ONWAAR.

Gebruik van de EX.OF functie

De EX.OF functie voert een “exculsieve OF” uit, in tegenstelling tot het “inclusief OF” uitgevoerd door de OF functie. Daar waar de OF functie WAAR retourneert als één logische waarde WAAR is, retourneert EX.OF WAAR in specifieke gevallen. In het eenvoudigste geval met slechts twee logische waarden, retourneert EX.OF alleen WAAR als één van de logische waarden WAAR is, niet als beide WAAR zijn.

Het concept van de exclusieve OF is meer bekend in de wereld van het programmeren. In het gewoon Nederlands kun je een zin bedenken als: “Ik ga deze zomer naar ofwel Amsterdam of Rotterdam bezoeken”. Niets belet mij om beide te bezoeken, maar de bedoeling is waarschijnlijk dat ik van plan ben om alleen de een of de ander te bezoeken.

Meer dan 2 logische waarden

Met meer dan 2 logische waarden retourneert EX.OF alleen WAAR als aantal WAAR-waarden oneven is, zoals in het voorbeeld hieronder getoond:

Excel EX.OF functie - Meer dan 2 logische waarden

Opmerkingen EX.OF functie

  • De argumenten moeten als resultaat logische waarden geven, zoals WAAR of ONWAAR, of matrices of verwijzingen die logische waarden bevatten.
  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd.
  • Als het opgegeven bereik geen logische waarden bevat, geeft EX.OF de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
  • U kunt een EX.OF-matrixformule gebruiken om te controleren of een waarde in een matrix voorkomt. Als u een matrixformule wilt invoeren, drukt u op Ctrl+Shift+Enter.
  • Het resultaat van EX.OF is WAAR als het aantal ingevoerde gegevens dat WAAR is een oneven getal is en ONWAAR als het aantal ingevoerde gegevens dat WAAR is een even getal is.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel ALS formule: ALS cel gelijk is aan

De ALS functie kun je gebruiken als je iets specifieks wilt doen als een cel aan een bepaalde waarde voldoet. Je kunt de ALS functie toepassen als je op een specifieke waarde wilt testen. Voor de waarde WAAR kun je een waarde bepalen en optioneel voor de waarde ONWAAR.

Excel ALS formule: ALS cel is X of Y en Z

Je kunt de logische functie combineren met OF en EN functie in de ALS functie. Als product is kast of cd en het aantal is groter dan 10. In het voorbeeld filteren we regels waarvan het product kast of cd is en het aantal groter is dan 10. De formule gebruikt in D5 is:

Excel ALS formule: ALS X is groter dan Y

De ALS functie gebruiken we om een logische-test uit voeren. Afhankelijk van de de uitkomst van deze test tonen we een waarde-als-waar of een waarde-als-onwaar. De...

Excel ALS functie

Samenvatting ALS functie De Excel ALS functie verwerkt een logische test die een waarde WAAR resulteert of een waarde ONWAAR. Bijvoorbeeld; om een aantal van...