HomeExcel FunctiesExcel SOMMEN.ALS functie

Excel Functies

Excel SOMMEN.ALS functie

~ Advertentie ~

Wiskundige en trigonometrische functies

Excel SOMMEN.ALS functie

Samenvatting SOMMEN.ALS functie

SOMMEN.ALS is een functie om cellen op te tellen die aan meerdere criteria voldoen. SOMMEN.ALS kan worden gebruikt om waarden op te tellen wanneer aangrenzende cellen voldoen aan criteria op basis van datums, getallen en tekst. SOMMEN.ALS ondersteunt logische operatoren (>, <, <>, =) en jokertekens (* ,?) voor gedeeltelijke overeenkomsten.

Vertaling

Nederlands: SOMMEN.ALS()
Engels: SUMIFS()

Doel 

Somcellen die voldoen aan meerdere criteria

Resultaat waarde

De som van de cellen die aan alle criteria voldoen

Syntaxis

= SOMMEN.ALS ( optelbereik;criteriumbereik1;criteria1;[criteriumbereik2;criteria2] )

Argumenten

optelbereik – het bereik dat moet worden opgeteld.
criteriumbereik1 – Het eerste bereik dat moet worden geëvalueerd.
criteria1 – De criteria die moeten worden gebruikt voor criteriumbereik1.
criteriumbereik2 – [optioneel] Het tweede bereik dat moet worden geëvalueerd.
criteria2 – [optioneel] De criteria die voor criteriumbereik2 moeten worden gebruikt.

Gebruik van de SOMMEN.ALS functie

De SOMMEN.ALS functie telt cellen in een bereik op met behulp van de opgegeven criteria. In tegenstelling tot de SOM.ALS functie, kan SOMMEN.ALS meer dan één set criteria toepassen, met meer dan één bereik. Het eerste bereik is het bereik dat moet worden opgeteld. De criteria worden in combinaties geleverd (bereik / criteria) en alleen de eerste combinatie is vereist. Geef een aanvullend bereik / criterium combinatie op om aanvullende criteria toe te passen. Er zijn maximaal 127 combinaties bereik / criterium toegestaan.

Criteria kunnen logische operatoren (>, <, <>, =) en jokertekens (* ,?) bevatten voor gedeeltelijke overeenkomsten. Criteria kunnen ook worden gebaseerd op een waarde uit een andere cel, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Indien u waarden moet manipuleren die voorkomen in een bereikargument (d.w.z. het jaar uit data extraheren om in criteria te gebruiken), raadpleeg dan de SOMPRODUCT en/of FILTER functies.

Voorbeeld

In het eerste voorbeeld (I5) is SOMMEN.ALS geconfigureerd om waarden in kolom F op te tellen als de kleur in kolom C “blauw” is. In het tweede voorbeeld (I6) wordt SOMMEN.ALS alleen ingesteld op waarden in kolom F als de kleur “blauw” is en de Provincie Noord Holland (NH) is.

= =SOMMEN.ALS (F5:F14;C5:C14;"Blauw") // Som van kleur blauw
= =SOMMEN.ALS (F5:F14;C5:C14;"Blauw";D5:D14;"NH") // Som kleur blauw en provincie NH

Opmerkingen

  • Meerdere voorwaarden worden toegepast met behulp van EN logica, dwz voorwaarde 1 EN voorwaarde 2, enz.
  • Elk extra bereik moet hetzelfde aantal rijen en kolommen hebben als optelbereik, maar bereiken hoeven niet aangrenzend te zijn. Als u bereiken opgeeft die niet overeenkomen, krijgt u de fout #WAARDE.
  • Tekst reeksen in criteria moeten tussen dubbele aanhalingstekens (“”) staan, dwz “peer”, “> 32”, “jap *”
  • Celverwijzingen in criteria staan niet tussen aanhalingstekens, dwz “<” & A1
  • De jokertekens ? en * kan worden gebruikt in criteria. Een vraagteken (?) Komt overeen met een willekeurig teken en een asterisk (*) met een willekeurige reeks tekens (nul of meer).
  • Om een ​​letterlijk vraagteken of asterisk te vinden, gebruik je een tilde (~) voor het vraagteken of asterisk (dwz ~ ?, ~ *).
  • SOM.ALS en SOMMEN.ALS kunnen bereiken verwerken, maar geen arrays. Dit betekent dat u geen andere functies zoals JAAR in het criteriabereik kunt gebruiken, aangezien het resultaat een array is. Als u deze functionaliteit nodig heeft, gebruik dan de SOMPRODUCT functie .
  • De volgorde van argumenten is verschillend tussen de SOMMEN.ALS en de SOM.ALS functie. Optelbereik is het eerste argument in SOMMEN.ALS, maar het derde argument in SOM.ALS.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel ABS functie

ABS() functie in Excel geeft de absolute waarde van het getal. het doel is om daadwerkelijk waarde van getal te verkrijgen.

Excel AFRONDEN functie

Samenvatting AFRONDEN functie De AFRONDEN functie rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen. Afhankelijk van de decimalen kun je verschillende resultaten verkrijgen. Vertaling Nederlands: AFRONDEN()Engels:...

Excel AFRONDEN.BENEDEN functie

Samenvatting AFRONDEN.BENEDEN functie De Excel AFRONDEN.BENEDEN functie rondt een bepaald getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde opgegeven veelvoud. AFRONDEN.BENEDEN-functie werkt als de...

Excel AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie

Samenvatting AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie De AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG functie geeft als resultaat een getal dat naar beneden is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante...