HomeExcel FunctiesExcel AANTAL functie

Excel Functies

Excel AANTAL functie

~ Advertentie ~

Statistische functies

Excel AANTAL functie

Samenvatting AANTAL functie

De Excel AANTAL functie retourneert het aantal waarden die getallen zijn, meestal cellen die getallen bevatten. Waarden kunnen worden opgegeven als constanten, celverwijzingen of bereiken.

Vertaling

Nederlands: AANTAL()
Engels: COUNT()

Doel

Het verkrijgen van het aantal numerieke waarden.

Resultaat waarde

Aantal numerieke waarden

Syntaxis

= AANTAL ( waarde1; [waarde2]; ... )

Argumenten

Waarde1 – Een item, celverwijzing of bereik
Waarde2 – [optioneel] Een item, celverwijzing of bereik

Gebruik van AANTAL functie

De functie AANTAL retourneert het aantal numerieke waarden in de lijst met opgegeven argumenten. Argumenten kunnen afzonderlijke items, celverwijzingen of bereiken van maximaal 255 argumenten zijn. Alle getallen, inclusief negatieve waarden, percentages, datums, breuken en tijd, worden geteld. Lege cellen en tekstwaarden worden genegeerd.

Voorbeeld #1 – Bereik

In het voorbeeld is AANTAL ingesteld om de getallen te tellen in het bereik B5:B11:

= AANTAL ( B5 : B11 ) // resultaat = 4

AANTAL geeft 4 als resultaat aangezien er 4 numerieke waarden zijn in het bereik B5:B11. Tekstwaarden en lege cellen worden genegeerd.

Voorbeeld #2 – Constanten

Het onderstaande voorbeeld toont AANTAL met 4 hardgecodeerde waarden. Drie van de waarden zijn getallen, één is tekst, dus AANTAL retourneert 3:

= AANTAL ( 1 , 2 , "banaan", 3 )  // retourneert 3

Opmerkingen

  • Argumenten die getallen, datums of getallen in de vorm van tekst (bijvoorbeeld een getal tussen aanhalingstekens, zoals “1”) zijn, worden geteld.
  • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.
  • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, worden niet geteld.
  • Als een matrix of verwijzing als argument is opgegeven, worden alleen de getallen in die matrix of verwijzing gebruikt. Lege cellen, logische waarden, tekst of foutwaarden in de matrix of de verwijzing, worden niet geteld.
  • Gebruik de functie AANTALARG als u logische waarden, tekst of foutwaarden wilt tellen.
  • Als u alleen getallen wilt tellen die aan bepaalde criteria voldoen, gebruikt u de functie AANTAL.ALS of de functie AANTALLEN.ALS.
  • AANTAL kan maximaal 255 argumenten verwerken.
  • AANTAL negeert de logische waarden WAAR en ONWAAR.

~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel AANTAL.LEGE.CELLEN functie

Samenvatting AANTAL.LEGE.CELLEN functie De Excel AANTAL.LEGE.CELLEN functie retourneert een aantal lege cellen in een bereik. Cellen die tekst, cijfers, fouten etc. bevatten, worden niet meegeteld. Formules die...

Excel AANTALARG functie

Samenvatting AANTALARG functie De AANTALARG functie in Excel retourneert het aantal cellen dat getallen, tekst, logische waarden, foutwaarden en lege tekst ("") bevat. AANTALARG telt geen...

Excel AANTALLEN.ALS functie

Samenvatting AANTALLEN.ALS functie De AANTALLEN.ALS functie in Excel retourneert het aantal cellen dat aan een of meer criteria voldoet. AANTALLEN.ALS kan worden gebruikt met criteria op...