HomeExcel FunctiesExcel LAATSTE.DAG functie

Excel Functies

Excel LAATSTE.DAG functie

~ Advertentie ~

Datum- en tijdfuncties

Excel LAATSTE.DAG functie

Samenvatting LAATSTE.DAG functie

De LAATSTE.DAG functie in Excel zet de laatste dag van de maand die een opgegeven aantal maanden voor of na begindatum ligt, om in een serieel getal. Gebruik LAATSTE.DAG bijvoorbeeld om vervaldatums te berekenen die op de laatste dag van de maand vallen.

Vertaling

Nederlands: LAATSTE.DAG()
Engels: EOMONTH()

Doel

Verkrijg de laatste dag van de maand in maanden in de toekomst of in het verleden.

Resultaat waarde

De datum van de laatste dag van maand

Syntaxis

= LAATSTE.DAG (begindatum;aantal_maanden)

Argumenten

begindatum – Een geldige Excel datumwaarde.
aantal_maanden – het aantal maanden voor of na de begindatum.

Gebruik van LAATSTE.DAG functie

De LAATSTE.DAG functie retourneert de laatste dag van de maand in aantal maanden in de toekomst of het verleden. gebruik de een positieve waarde voor maanden in de toekomst en een negatieve waarde voor maanden in het verleden.

= LAATSTE.DAG ("1-1-2021";1) // retourneert 28-2-2021
= LAATSTE.DAG ("1-1-2021";-3) // retourneert 31-10-2020

Met het aantal maanden op een veelvoud van 12 (12, 24, 36, 48 etc) verspring je hele jaren:

= LAATSTE.DAG ("1-1-2021";12) // retourneert 31-1-2022
= LAATSTE.DAG ("1-1-2021";24) // retourneert 31-1-2023
= LAATSTE.DAG ("1-1-2021";-36) // retourneert 31-1-2018
= LAATSTE.DAG ("1-1-2021";48) // retourneert 31-1-2025

Met de LAATSTE.DAG functie kun je heel makkelijk de laatste dag van de huidige maand retourneren:

= LAATSTE.DAG (VANDAAG();0) // retourneert laatste dag huidige maand

Met de volgende formule verkrijg je de eerste dag van de huidige maand:

= LAATSTE.DAG (VANDAAG();-1) +1 // Eerste dag huidige maand

Opmerkingen van LAATSTE.DAG functie

  • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.
  • Als begindatum een ongeldige datum is, geeft LAATSTE.DAG de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
  • Als begindatum plus aantal_maanden een ongeldige datum oplevert, geeft LAATSTE.DAG de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Rekenen met datums in Excel: de basis

Om te kunnen rekenen met datums in Excel is het goed om te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt op de achtergrond. Er is namelijk een verschil tussen wat we zien en welke data er daadwerkelijk in een cel staat.

Excel DAG functie

De excel DAG functie geeft als waarde de dag van de maand in getal tussen de 1 en de 31 van een opgegeven datum. De DAG functie kun je gebruiken om het nummer van de dag uit een datum in een cel te halen.

Excel DAGEN functie

De excel DAGEN functie retourneert in getal het aantal dagen tussen twee datums. Met een startdatum in cel A1 en een einddatum in cel B1, zal de formule =DATUM(B1;A1) het verschil in dagen retourneren.

Excel DAGEN360 functie

Samenvatting DAGEN360 functie Met de Excel DAGEN360 functie wordt het aantal dagen berekend tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen (twaalf maanden...