HomeExcel FunctiesExcel AANG.DUUR functie

Excel Functies

Excel AANG.DUUR functie

~ Advertentie ~

Financiële functies

AANG.DUUR functie

Samenvatting AANG.DUUR functie

De functie AANG.DUUR in Excel geeft de gewijzigde Macauley looptijd voor een waardepapier met een aangenomen nominale waarde van €100.

Vertaling

Nederlands: AANG.DUUR()
Engels: MDURATION()

Doel

Het verkrijgen van de gewijzigde Macauley looptijd per waarde van €100.

Resultaat waarde

Gewijzigde waarde in jaren

Syntaxis

= AANG.DUUR (stortingsdatum; vervaldatum; coupon; rendem; frequentie; [soort_jaar])

Argumenten

stortingsdatum – Vereist. De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.
vervaldatum – Vereist. De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.
coupon – Vereist. Het jaarlijkse rentepercentage van het waardepapier.
rendement – Vereist. Het jaarlijkse rendement van het waardepapier.
frequentie – Vereist. Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.
soort_jaar – Optioneel. Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

soort_jaarAls u het volgende type dagentelling wilt
0 of weggelatenAmerikaans (NASD) 30/360
1Werkelijk/werkelijk
2Werkelijk/360
3Werkelijk/365
4Europees 30/360

Gebruik van AANG.DUUR functie

In de financiële wereld is de looptijd een maatstaf voor de gevoeligheid van de prijs voor veranderingen in de rentevoet voor een activum dat op periodieke basis rente betaalt, zoals een obligatie. De looptijd kan door financiële managers worden gebruikt als onderdeel van een strategie om het effect van rentewijzigingen op de nettowaarde te minimaliseren. De “aangepast looptijd” is een maatstaf voor de verwachte verandering in de koers van een obligatie bij een verandering van 1% in de rente.

De functie AANG.DUUR van Excel geeft de gewijzigde Macaulay looptijd voor een veronderstelde nominale waarde van €100. De Macaulay looptijd is de gewogen gemiddelde looptijd van de kasstromen uit een effect, die kan worden berekend met de functie DUUR van Excel.

Opmerkingen

 • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.
 • De stortingsdatum is de datum waarop de koper de coupon heeft gekocht. Bijvoorbeeld een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop de coupon verloopt. Een voorbeeld: Op 1 januari 2008 wordt een obligatie voor 30 jaar uitgegeven. Zes maanden later wordt deze door een koper gekocht. De uitgiftedatum werd 1 januari 2008, de stortingsdatum is 1 juli 2008 en de vervaldatum is 1 januari 2038, en de uitgiftedatum is 30 jaar na de 1 januari 2008.
 • stortingsdatum, vervaldatum, frequentie en soort_jaar worden afgekapt tot gehele getallen.
 • Als stortingsdatum of vervaldatum een ongeldige datum is, geeft AANG.DUUR de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
 • Als rendem < 0 of coupon < 0, geeft AANG.DUUR de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
 • Als frequentie niet het getal 1, 2 of 4 is, geeft AANG.DUUR de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
 • Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft AANG.DUUR de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
 • Als stortingsdatum = vervaldatum, geeft AANG.DUUR de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
 • De aangepaste duur wordt als volgt gedefinieerd:

  Vergelijking

Voorbeeld

In het getoonde voorbeeld willen wij de gewijzigde looptijd berekenen van een obligatie met een jaarlijkse couponrente van 8% en halfjaarlijkse betalingen. De afwikkelingsdatum is 15-dec-2017, de vervaldatum is 15-sep-2027, en de dagentelling is Werkelijk.
De formule in F4 is:

= AANG.DUUR (C4;C5;C6;C7;C8;C9)

Het resultaat is 5,736 jaren.

Datums

In Excel zijn datums volgnummers. Over het algemeen is de beste manier om geldige datums in te voeren het gebruik van celverwijzingen, zoals in het voorbeeld. Om geldige datums direct in een functie in te voeren, kunt u de functie DATUM gebruiken. Ter illustratie, in de onderstaande formule zijn alle waarden hard gecodeerd, en de functie DATUM wordt gebruikt om elk van de twee vereiste datums in te voeren:

= AANG.DUUR(DATUM(2008;1;1);DATUM(2016;1;1);0,05;0,05;4)
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen