HomeExcel FunctiesExcel DBSOM functie

Excel Functies

Excel DBSOM functie

~ Advertentie ~

Databasefuncties

Excel DBSOM functie

Samenvatting DBSOM functie

DBSOM functie telt de getallen op in een veld (kolom) met records in een lijst of database die voldoen aan de opgegeven voorwaarden.

Vertaling

Nederlands: DBSOM()
Engels: DSUM()

Doel

Verkrijgen van de som waarde van de overeenkomstige records.

Syntaxis

= DBSOM ( database; veld; criteria )

Argumenten

De syntaxis van de functie DBSOM heeft de volgende argumenten:

Database – Is het celbereik waaruit de lijst of database bestaat. Een database is een lijst met verwante gegevens.

Veld – [Optioneel] Is het label van de kolom tussen dubbele aanhalingstekens of en getal dat overeenkomt met de positie van de kolom in de lijst.

Criteria – Is het celbereik dat de opgegeven voorwaarden bevat. Het bereik bevat een kolomlabel en een cel onder het label met een voorwaarde.

Gebruik van de DBSOM functie

De Excel DBSOM functie berekent een som van waarden in een set records die overeenkomen met criteria. De waarden die moeten worden opgeteld, worden geëxtraheerd uit een bepaald veld in de database, opgegeven als een argument.

Het databaseargument is een cellenbereik met veldkoppen, veld is de naam of index van het te bevragen veld en criteria is een cellenbereik met koppen die overeenkomen met die in de database.

Veld kan worden opgegeven met een naam of index. Met behulp van het bovenstaande voorbeeld kunt u de som van alle “Blauwe” verkopen krijgen met deze formules:

= DBSOM (B7:D13; "Sales"; B4:D5) // veld op naam 
= DBSOM (B7:D13; 3; B4:D5)       // veld op index 

Criterium opties

De criterium opties kunnen verschillende expressies bevatten. Hieronder een aantal voorbeelden:

CriteriumUitkomst
RoodOvereenkomst “rood” of “ROOD”
Ro*Begint met “Ro”
10Gelijk aan 10
>10Groter dan 10
<>Niet leeg
<>100Niet 100
>19-12-2019Groter dan 19 december 2019

Let op: De ondersteuning voor jokertekens is een beetje verschillend als bij de bij de functies AANTALLEN.ALS, SOMMEN.ALSVERGELIJKEN etc.

Rijen met meerdere criteria

Het criterium bereik voor DBSOM kan meer dan 1 rij bevatten onder de koptekst. Als criterium meer dan 1 rij heeft, dan wordt elke rij geëvalueerd met OF, en de expressies in een opgegeven criterium rij worden samengevoegd middels EN.

Opmerkingen DBSOM functie

  • DBSOM ondersteund jokertekens in criteria.
  • Criterium kan bestaan uit meerdere rijen.
  • Het veld argument kan een naam bevatten tussen dubbele aanhalingstekens of een getal die de index vertegenwoordigd.
  • De database en criterium bereiken moeten dezelfde kopteksten bevatten.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel DBAANTALC functie

Samenvatting DBAANTALC functie De Excel DBAANTALC functie telt de cellen in de database die getallen en tekst bevatten in het veld (kolom) met records die...

Excel DBGEMIDDELDE functie

Samenvatting DBGEMIDDELDE functie DBGEMIDDELDE functie berekent het gemiddelde van de waarden in een veld (kolom) met records in een lijst of database die aan opgegeven...

Excel DBLEZEN functie

Samenvatting DBLEZEN functie De DBLEZEN functie haalt één waarde op uit een kolom in een lijst of database die voldoet aan de opgegeven voorwaarden. Vertaling Nederlands:...

Excel DBMAX functie

Samenvatting DBMAX functie De Excel DBMAX functie geeft als resultaat de maximumwaarde in een veld (kolom) met records in een lijst of database die overeenkomen...