Home Datum- en tijdfuncties Excel DATUM functie

Excel DATUM functie

0
Excel DATUM functie

Datum- en tijdfuncties

Excel DATUM functie

Samenvatting DATUM functie

De excel DATUM functie maakt van drie individuele waarde jaar, maand en dag een geldige datum. De DATUM functie is handig voor het dynamisch samenstellen van een datum op basis van andere waarden in het werkblad.

Vertaling

Nederlands: DATUM()
Engels: DATE()

Doel

Het verkrijgen van een geldige datum op basis van een jaar, maand en dag.

Resultaat waarde

Een geldige datum.

Syntaxis

= DATUM ( jaar; maand; dag )

Argumenten

Jaar– Getal van het jaar.
Maand– Getal van de maand.
Dag– Getal van de dag.

Gebruik van DATUM functie

De DATUM functie creëert een geldige excel datum door het gebruik van individuele jaar, maand en dag waarden. De volgorde van het gebruik in de functie is jaar, maand en dag. Je kunt bijvoorbeeld 1 januari 1999 en 13 juni 2020 creëren met de volgende functie:

= DATUM (1999;1;1)
= DATUM (2020;6;13) 

Je kunt de datum dus ook dynamisch aanpassen op basis van de waarde van een cel. Als de waarde in cel B2 bijvoorbeeld 1998 is:

= DATUM (B2;8;5)  // 5 augustus 1998

Als de waarde in cel B2 wordt aangepast naar 1999 zal de formule 5 augustus 1999 retourneren.

De functie DATUM is vooral handig wanneer datums worden geleverd als invoer voor andere functies zoals SOMMEN.ALS of AANTALLEN.ALS, omdat u eenvoudig een datum kunt samenstellen met waarden voor jaar, maand en dag die afkomstig zijn van een celverwijzing of een formuleresultaat. Als je bijvoorbeeld datums groter dan 1 januari 2019 wilt opnemen in een werkblad waarin A1, B1 en C1 jaar-, maand- en dagwaarden bevatten (respectievelijk), kun je een formule als deze gebruiken:

= AANTALLEN.ALS ( bereik; ">"&DATUM (A1;B1;C1))

Het resultaat van AANTALLEN.ALS zal dynamisch updaten als een waarde in A1, B1 of C1 wordt aangepast.

Let op: De datum functie retourneert eigenlijk een serieel getal en niet een geformatteerde datum. In Excel zijn datums een serieel getal. 1 januari 1900 is dag 1 en vervolgens telt excel +1 voor elke volgende dag. Het dagnummer wordt omgevormd naar een leesbaar datum formaat.

Opmerkingen DATUM functie

  • De jaartelling in Excel start bij 1900. Van een jaarwaarde tussen 0 en 1900 zal Excel er 1900 van maken.
  • De Maand waarde kan groter zijn dan 12 en kleiner dan nul. Als de maand groter is dan 12 zal Excel de waarde optellen en het jaartal door rekenen. Als de Maand waarde nul is of kleiner dan nul zal Excel de waarde aftrekken en het jaartal door rekenen.
= DATUM (2019;36;3) // resultaat 3-12-2021 (3-1-2019 + 36 maanden)
= DATUM (2019;-1;1) // resultaat 1-12-2018 (1-1-2019 - 1 maand)
  • De DAG waarde kunnen positief en negatief zijn. Bij een positief getal telt Excel de waarde op van dag 1 van de Maand waarde. Als de DAG waarde nul of kleiner is trekt Excel de waarde af vanaf dag 1 van de maand waarde.
= DATUM (2019;11;3) // resultaat 3-11-2019 (11-2019 + 3 dagen)
= DATUM (2019;11;-3) // resultaat 28-10-2019 (11-2019 - 3 dagen)