Home Excel Functies Excel OF functie

Excel OF functie

0
Excel OF functie

Logische functies

Excel OF functie

Samenvatting

De OF functie is een logische functie die meerdere voorwaarden op hetzelfde moment kan testen. De functie retourneert WAAR of ONWAAR. Bijvoorbeeld, om te controleren of A1 “x” of “y” bevat gebruik je =OF( A1 = “x”; A1 = “y” ).
De functie kan gebruikt worden als logische test in de ALS functie om te voorkomen dat je veel ALS formules moet nesten en kan gecombineerd worden met de EN functie.

Vertaling

Nederlands: OF()
Engels: OR()

Doel

Testen van meerder logische condities met OF

Resultaat waarde

WAAR als één van de waarde WAAR is, ONWAAR bij geen waarde die WAAR is.

Syntaxis

 = OF  ( logisch1; logisch2; ... )

Argumenten

logisch1 – De eerste logische test voor evaluatie
logisch2 – [optioneel] De tweede logische test voor evaluatie

Gebruik van de OF functie

Met de functie kun je meerdere logische tests uitvoeren en tot wel 255 condities testen.

Voorbeeld: Om te testen of de waarde in A1 OF de waarde in de B1 groter is dan 75, gebruik je de volgende formule:

 = OF ( A1 > 75; B1 > 75 )

OF kan gebruikt worden om de ALS functionaliteit uit te breiden. Als we het vorige voorbeeld gebruiken, kun je de OF functie als logische test gebruiken in de ALS functie:

=  ALS ( OF ( A1 > 75; B1 > 75 ); "Goed"; "Fout" )

Deze formule retourneert “Goed” als de waarde in A1 groter is dan 75 OF de waarde in B1 groter is dan 75.

Matrix

Als je de functie in een matrix formule zet kun je alle waarden in een bereik testen. Een matrix formule maak je door de formule in te voeren zonder accolades, en dan op CTRL + SHIFT + ENTER te toetsen. Bijvoorbeeld: de volgende formule retourneert WAAR als er een cel in het bereik A1:A100 groter is dan 15:

{ = OF ( A1:A7 > 15 ) }

Opmerkingen OF functie

  • Elke logische test moet als uitkomst WAAR of ONWAAR zijn, of moet een matrix of bereik zijn met logische waarden.
  • Tekst waarden of lege cellen die als argumenten worden geleverd, worden genegeerd.
  • De functie retourneert #WAARDE als er geen logische waarde gevonden is.
Vorig artikel Excel ONWAAR functie
Volgend artikel Excel NU functie
Mijn twee grote hobby's zijn Excel en WordPress. Deze twee gecombineerd heeft Excel.wiki als resultaat gebracht. Ik beschouw mezelf zeker geen Excel of WordPress expert maar gewoon een enthousiaste hobbyist. Het doel van Excel.wiki is om te informeren en praktische tips te delen.