HomeExcel FunctiesExcel AANTAL.ALS functie

Excel Functies

Excel AANTAL.ALS functie

~ Advertentie ~

Statistische functies

Excel AANTAL.ALS functie

Samenvatting AANTAL.ALS functie

AANTAL.ALS is een Excel functie om cellen in een bereik te tellen die aan een enkele voorwaarde voldoen. AANTAL.ALS kan worden gebruikt om cellen te tellen die datums, getallen en tekst bevatten. De criteria die in AANTAL.ALS worden gebruikt, ondersteunen logische operatoren (>, <, <>, =) en jokertekens (* ,?) voor gedeeltelijke overeenkomsten.

Vertaling

Nederlands: AANTAL.ALS()
Engels: COUNTIF()

Doel

Tel cellen die voldoen aan de criteria

Resultaat waarde

Een getal dat de getelde cellen vertegenwoordigt.

Syntaxis

= AANTAL.ALS ( bereik; criterium )

Argumenten

Bereik – Een celbereik waarin geteld moet worden.
criterium – De criteria die bepalen welke cellen moeten worden geteld.

Gebruik van AANTAL.ALS functie

De AANTAL.ALS functie in Excel telt het aantal cellen in een bereik dat overeenkomt met een opgegeven voorwaarde. Criteria kunnen logische operatoren (>, <, <>, =) en jokertekens (* ,?) bevatten voor gedeeltelijke overeenkomsten. Criteria kunnen ook worden gebaseerd op een waarde uit een andere cel, zoals hieronder wordt uitgelegd.

AANTAL.ALS ondersteunt slechts één voorwaarde. Gebruik de functie AANTALLEN.ALS als u meerdere criteria wilt toepassen.

Voorbeeld

In het bovenstaande werkblad worden de volgende formules gebruikt in de cellen G6, G7 en G8: 

= AANTAL.ALS (D6:D13;">100") // telt de aantallen hoger dan 100
= AANTAL.ALS (B6:B13;"Melissa") // telt naam Melissa
= AANTAL.ALS (C6:C13;2019) // telt jaar 2019

Let op AANTAL.ALS is niet hoofdlettergevoelig, “Melissa” en “melissa” worden hetzelfde verwerkt.

Dubbele aanhalingstekens (“”) in criterium

Over het algemeen moeten tekstwaarden tussen dubbele aanhalingstekens (“”) worden geplaatst en getallen niet. Als een logische operator echter bij een getal wordt gebruikt, moeten het getal en de operator tussen aanhalingstekens staan, zoals te zien is in het tweede voorbeeld hieronder:

= AANTAL.ALS (A1:A50;100) // telt cellen gelijk aan 100
= AANTAL.ALS (A1:A50;"> 100") // telt cellen groter dan 100
= AANTAL.ALS (A1:A50;"Melissa") // telt cellen gelijk aan Melissa

Waarde uit een andere cel

Een waarde uit een andere cel kan met behulp van samenvoegen in een criterium worden opgenomen . In het onderstaande voorbeeld retourneert AANTAL.ALS het aantal waarden in A1: A10 dat kleiner is dan de waarde in cel B1. Merk op dat de operator less than (dit is tekst) tussen aanhalingstekens staat.

= AANTAL.ALS ( A1: A10 ; "<" & B1 ) // tel cellen kleiner dan B1

Niet gelijk aan

Gebruik de operator “<>”  tussen dubbele aanhalingstekens (“”) om “niet gelijk aan” -criteria te construeren . De onderstaande formule telt bijvoorbeeld cellen die niet gelijk zijn aan ‘rood’ in het bereik A1: A10:

= AANTAL.ALS ( A1: A10 , "<> rood" ) // niet "rood"

Lege cellen

AANTAL.ALS kan cellen tellen die al dan niet leeg zijn. De onderstaande formules tellen lege cellen en geen lege cellen in het bereik A1: A10:

= AANTAL.ALS ( A1: A10 ; "<>" ) // niet leeg 
= AANTAL.ALS ( A1: A10 ; "" ) // leeg

Datums

De gemakkelijkste manier om AANTAL.ALS met datums te gebruiken, is door met een celverwijzing naar een geldige datum in een andere cel te verwijzen. Als u bijvoorbeeld cellen in A1: A10 wilt tellen die een datum bevatten die groter is dan de datum in B1, kunt u een formule als volgt gebruiken:

= AANTAL.ALS ( A1: A10 ; ">" & B1 ) // tel datums groter dan A1

Let op dat we een operator moeten samenvoegen met de datum in B1. Om meer geavanceerde datumcriteria te gebruiken (dwz alle datums in een bepaalde maand, of alle datums tussen twee datums), moet u overschakelen naar de functie AANTALLEN.ALS, die meerdere criteria kan verwerken.

De veiligste manier om een datum hard te coderen in AANTAL.ALS is door de functie DATUM te gebruiken . Dit zorgt ervoor dat Excel de datum begrijpt. Om cellen in A1: A10 te tellen die een datum minder dan 1 april 2020 bevatten, kunt u een formule als deze gebruiken

= AANTAL.ALS ( A1: A10 ; "<" & DATUM ( 2020 ; 4 ; 1 )) // datums eerder dan 1 april 2020

Jokertekens

Het jokerteken vraagteken (?), Asterisk (*) of tilde (~) kan in criteria worden gebruikt. Een vraagteken (?) Komt overeen met een willekeurig teken en een asterisk (*) komt overeen met nul of meer tekens. Als u bijvoorbeeld cellen in een A1: A5 wilt tellen die de tekst “appel” overal bevatten, kunt u een formule als deze gebruiken:

= AANTAL.ALS ( A1: A5 ; "* appel *" ) // cellen die "appel" bevatten

Om cellen in A1: A5 te tellen die 3 willekeurige teksttekens bevatten, kunt u het volgende gebruiken:

= AANTAL.ALS ( A1: A5 ; "???" ) // cellen die 3 willekeurige tekens bevatten

De tilde (~) is een escape-teken dat overeenkomt met letterlijke jokertekens. Als u bijvoorbeeld een letterlijk vraagteken (?), Asterisk (*) of tilde (~) wilt tellen, voegt u een tilde toe vóór het jokerteken (dwz ~ ?, ~ *, ~~).

Opmerkingen AANTAL.ALS functie

 • AANTAL.ALS is niet hoofdlettergevoelig. Gebruik de GELIJK functie voor hoofdlettergevoelige tellingen .
 • AANTAL.ALS ondersteunt slechts één voorwaarde. Gebruik de AANTALLEN.ALS functie voor meerdere criteria.
 • Tekstreeksen in criteria moeten tussen dubbele aanhalingstekens (“”) staan, dwz “appel”, “> 32”, “ja *”
 • Celverwijzingen in criteria staan niet tussen aanhalingstekens, dwz “<” & A1
 • De jokertekens ? en * kunnen worden gebruikt in criteria. Een vraagteken komt overeen met een willekeurig teken en een asterisk met een willekeurige reeks tekens (nul of meer).
 • Gebruik een tilde (~) voor een vraagteken of asterisk (bijv. ~ ?, ~ *) om een ​​letterlijk vraagteken of asterisk te vinden.
 • AANTAL.ALS vereist een bereik, u kunt een bereik niet vervangen .
 • AANTAL.ALS retourneert onjuiste resultaten wanneer het wordt gebruikt om tekenreeksen te zoeken die langer zijn dan 255 tekens.
 • AANTAL.ALS retourneert een #WAARDE fout wanneer wordt verwezen naar een andere werkmap die is gesloten.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel AANTALARG functie

Samenvatting AANTALARG functie De AANTALARG functie in Excel retourneert het aantal cellen dat getallen, tekst, logische waarden, foutwaarden en lege tekst ("") bevat. AANTALARG telt geen...

Excel AANTAL.LEGE.CELLEN functie

Samenvatting AANTAL.LEGE.CELLEN functie De Excel AANTAL.LEGE.CELLEN functie retourneert een aantal lege cellen in een bereik. Cellen die tekst, cijfers, fouten etc. bevatten, worden niet meegeteld. Formules die...

Excel AANTALLEN.ALS functie

Samenvatting AANTALLEN.ALS functie De AANTALLEN.ALS functie in Excel retourneert het aantal cellen dat aan een of meer criteria voldoet. AANTALLEN.ALS kan worden gebruikt met criteria op...