Home Excel Functies Excel ZOEKEN functie

Excel ZOEKEN functie

0
Excel ZOEKEN functie

Zoek- en verwijzingsfuncties

Excel ZOEKEN functie

Samenvatting ZOEKEN functie

De excel ZOEKEN functie, één van de zoek- en verwijsfuncties, gebruiken we als we een waarde in 1 kolom of rij zoeken en een waarde op dezelfde positie in een tweede rij of kolom willen vinden. Er zijn twee typen ZOEKEN, vector en matrix. In dit artikel beschrijven we de vector zoeken. Voor matrix zoeken kan je beter beter VERT.ZOEKEN gebruikt worden.

Vertaling

Nederlands: Zoeken()
Engels: LOOKUP()

Doel

Zoeken naar een waarde in 1 rij of 1 kolom.

Resultaat waarde

Een waarde in het resultaatgebied.

Syntaxis

 = ZOEKEN (zoekwaarde;zoek_gebied;[resultaat_gebied])

Argumenten

Zoekwaarde – De waarde waarnaar gezocht moet worden.
Zoek_gebied – De kolom of rij waarin gezocht moet worden.
Resultaat_gebied – [optioneel] de rij of kolom waaruit het resultaat moet komen.

Gebruik ZOEKEN functie

In dit artikel wordt de ZOEKEN functie beschreven met het vector formulier. In dat geval refereert de vector naar 1 rij of kolom. Voor ZOEKEN met matrix kun je beter de VERT.ZOEKEN functie gebruiken.

ZOEKEN heeft een standaardgedrag die het nuttig maakt om te gebruiken in sommige gevallen (bijvoorbeeld: haal bij benadering de overeenkomstige waarde op in plaats van de positie, zoek de waarde in de laatste niet lege cel in een rij of kolom).

ZOEKEN gaat ervan uit dat de waarden in het zoek_gebied in oplopende volgorde zijn gesorteerd.

Wanneer ZOEKEN geen waarde kan vinden, dan zal het de overeenkomst met de volgende kleinste waarde weergeven.

Opmerkingen ZOEKEN functie

  • ZOEKEN gaat er vanuit dat het zoek_gebied is gesorteerd in oplopend volgorde.
  • Als de zoekwaarde geen resultaat kan vinden, dan maakt het een overeenkomst met eerstvolgende kleinste waarde.
  • Als de zoekwaarde groter is dan alle waarden in het zoek_gebied, dan zal de waarde de grootste waarde zijn.
  • Als de zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in het zoek_gebied zal de functie #N/B als waarde geven.
  • Het zoek_gebied moet dezelfde grootte zijn als het resultaat_gebied.
  • De ZOEKEN functie is niet hoofdlettergevoelig.