HomeExcel FunctiesExcel ADRES functie

Excel Functies

Excel ADRES functie

~ Advertentie ~

Zoek- en verwijzingsfuncties

Excel ADRES functie

Samenvatting ADRES functie

De ADRES functie in Excel kun je het adres ophalen van cel in een werkblad waarvan je het rij- en het kolomnummer opgeeft. In combinatie met de RIJ en KOLOM functies kun je de argumenten op geven voor de rij- en kolomnummers voor de ADRES functie.

Vertaling

Nederlands: ADRES()
Engels: ADDRESS()

Doel

Verkrijgen van een cel adres gebaseerd op de opgegeven rij en kolom.

Resultaat waarde

Een cel adres van het huidige of een opgegeven werkblad.

Syntaxis

= ADRES ( rij_getal; kolom_getal; [abs_getal]; [a1]; [blad_tekst] )

Argumenten

rij_getal – Een numerieke waarde die het rijnummer voor de verwijzing opgeeft.
kolom_getal – Een numerieke waarde die het kolomnummer voor de verwijzing opgeeft.
abs_getal – [Optioneel] Een numerieke waarde die het type verwijzing voor het resultaat opgeeft.

abs_getalResultaat
1 of leegAbsolute verwijzing
2Rij absoluut, kolom relatief
3Rij relatief, kolom absoluut
4Relatieve verwijzing

A1 – [Optioneel] Een logische waarde die de verwijzingsstijl a1 of R1K1 opgeeft. In de a1-stijl worden kolommen op alfabetische volgorde geplaatst en rijen gelabeld met een numerieke naam. In R1K1-verwijzingstype worden beide kolommen en rijen numeriek gelabeld. Als het argument a1 waar is of is weggelaten, retourneert de functie Adres een verwijzing van het type a1. Indien onwaar, retourneert de functie een verwijzing met R1K1-stijl.
blad_tekst – [Optioneel] Een tekstwaarde die de naam specificeert van het werkblad die moet worden gebruikt als de externe verwijzing.

Gebruik van ADRES functie

In het voorbeeld hierboven staan 4 formules met verschillende type verwijzing:

= ADRES ( 2 ; 2 ; 1 ) // Absoluut -> $B$2
= ADRES ( 2 ; 2 ; 2 ) // Rij absoluut -> B$2
= ADRES ( 2 ; 2 ; 3 ) // Kolom absoluut -> $B2
= ADRES ( 2 ; 2 ; 4 ) // Relatief -> B2

De formules van de laatste twee voorbeelden zijn:

= ADRES ( 10 ; 26 ) // Absoluut -> $Z$26
= ADRES ( 100 ; 100 ) // Absoluut -> $CV$100

Blad_tekst

Met blad_tekst kun je een verwijzing maken naar een ander werkblad.

= ADRES ( 2 ; 2 ;;; "Blad2" ) // verwijst naar-> Blad2. $B$2

Blad_tekst is optioneel. Als er geen waarde wordt opgegeven dan de functie verwijzen naar de cel in het huidige werkblad.

~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

X.ZOEKEN eenvoudige exacte overeenkomst

X.ZOEKEN functie in Excel met eenvoudige exacte overeenkomst. Hoe krijg je nou een exact resultaat van je functie.

5 voorbeelden X.ZOEKEN functie in Excel

5 voorbeelden van de X.ZOEKEN functie in Excel met voorbeelden, uitleg en afbeeldingen hoe deze functie gebruikt kan worden.

Excel INDEX functie

Samenvatting INDEX functie De INDEX functie geeft als resultaat een waarde of de verwijzing naar een waarde vanuit een tabel of bereik. Je kunt INDEX...

Excel KIEZEN functie

De excel KIEZEN functie geeft een waarde uit een lijst op basis van een positie of index. Bijvoorbeeld, KIEZEN(2;"Eik";"Iep";"Beuk") geeft waarde "Iep" omdat dit het tweede item in de lijst is. De opgegeven waarde bij KIEZEN kan ook referenties bevatten.