HomeExcel FunctiesExcel SOM functie

Excel Functies

Excel SOM functie

~ Advertentie ~

Wiskundige en trigonometrische functies

Excel SOM functie

Samenvatting SOM functie

De Excel SOM functie geeft de som van de aangewezen waarden terug. SOM kan maximaal 255 individuele argumenten hanteren, waaronder afzonderlijke waarden, celverwijzingen, celbereiken. Het is alleen mogelijk om numerieke waarden bij elkaar op te tellen. Een waarde als ‘5 zal eerst geconverteerd moeten worden naar een getal.

Vertaling

Nederlands: SOM()
Engels: SUM()

Doel

Voeg waarden bij elkaar

Syntaxis

 = SOM (nummer1; [nummer2]; [nummer3]; ...)

Argumenten

nummer 1 – het eerste item om te sommen
nummer 2 – [optioneel] Het tweede item om te sommem.
nummer 3 – [optioneel] Het derde item om te sommen.

FormuleUitleg
=SOM(A2;A3)Deze formule telt de waarden op van cel A2 en A3.
=SOM(A2:A4;15)Door het gebruik van de dubbele punt wordt hier de waarde opgeteld van cel A2 tot en met A4, om vervolgens de waarde achter de puntkomma erbij te rekenen.
 =SOM(“6”;12;WAAR)Telt 6, 12 en 1 bij elkaar op. De “6” wordt omgezet in een getal en de waarde WAAR wordt omgezet in de waarde 1.
 =SOM(A5;A6; 2)Telt de waarden in cel A5 en A6 bij elkaar op, en telt vervolgens 2 op bij het totaal. Omdat niet-numerieke waarden in verwijzingen niet worden omgezet (de waarde in cel A5 (‘8) en de waarde in cel A6 (WAAR) worden beide als tekst beschouwd), worden de waarden in deze cellen genegeerd.

Als je een foutwaarde #Naam? krijgt, dan is er een fout gemaakt in het typen van de formule. Als sommige getallen niet worden opgeteld controleer dan of het bereik of de verwijzing numeriek is. Een logisch waarde zoals WAAR of tekst wordt genegeerd.

Opmerkingen SOM functie

  • De SOM-functie geeft de waarden als argumenten op (maximaal 255 argumenten).
  • Argumenten kunnen worden geleverd als cijfers, celreferenties, reeksen, arrays, constanten, en de resultaten van andere formules of functies.
  • Bijvoorbeeld, SOM (C1: C3) voegt alle cijfers in die van cellen C1 tot en met C3, die gelijk is aan SOM (C1; C2; C3)
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

De 10 meest gebruikte Excel functies

Het is onmogelijk om alle Excel functies uit je hoofd te kennen, er zijn bijna wel 500 functies. Als je Excel dagelijks gebruikt zijn...

Excel ABS functie

ABS() functie in Excel geeft de absolute waarde van het getal. het doel is om daadwerkelijk waarde van getal te verkrijgen.

Excel AFRONDEN functie

Samenvatting AFRONDEN functie De AFRONDEN functie rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen. Afhankelijk van de decimalen kun je verschillende resultaten verkrijgen. Vertaling Nederlands: AFRONDEN()Engels:...

Excel AFRONDEN.BENEDEN functie

Samenvatting AFRONDEN.BENEDEN functie De Excel AFRONDEN.BENEDEN functie rondt een bepaald getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde opgegeven veelvoud. AFRONDEN.BENEDEN-functie werkt als de...