HomeExcel FunctiesExcel DBPRODUCT functie

Excel Functies

Excel DBPRODUCT functie

~ Advertentie ~

Databasefuncties

Excel DBPRODUCT functie

Samenvatting DBPRODUCT functie

De DBPRODUCT functie vermenigvuldigt de waarden in een veld (kolom) met records in een lijst of database die voldoen aan de opgegeven voorwaarden.

Vertaling

Nederlands: DBPRODUCT()
Engels: DPRODUCT()

Doel

Verkrijgen van de vermenigvuldigde waarde van de overeenkomstige records.

Syntaxis

= DBPRODUCT ( database; veld; criteria )

De syntaxis van de DBPRODUCT functie heeft de volgende argumenten:

  • database    Vereist. Het cellenbereik dat de database omvat. Een database is een lijst met gerelateerde informatie waarin rijen met gerelateerde informatie de records vormen en kolommen met gegevens de velden zijn. De eerste rij in de lijst bevat labels voor elke kolom.
  • veld    Vereist. Geeft aan welke kolom in de functie wordt gebruikt. Geef het kolomlabel op tussen dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld “Ouderdom” of “Oogst”, of als een getal (zonder aanhalingstekens) dat de positie van de kolom in de lijst aangeeft: 1 voor de eerste kolom, 2 voor de tweede kolom, enzovoort.
  • criteria    Vereist. Het cellenbereik dat de opgegeven criteria bevat. U kunt voor het argument criteria elk bereik opgeven, mits dit bereik ten minste één kolomlabel bevat en ten minste één cel bevat onder het kolomlabel waarin de voorwaarde kan worden opgegeven.

Gebruik van DBPRODUCT functie

De Excel DBPRODUCT functie berekent het product van waarden in een set records die aan criteria voldoen. De te vermenigvuldigen waarden worden geëxtraheerd uit een gegeven veld in de database, gespecificeerd als een argument.

Het databaseargument is een cellenbereik met veldkoppen, veld is de naam of index van het te bevragen veld en criteria is een cellenbereik met koppen die overeenkomen met die in de database.

Het veld kan worden opgegeven met een naam of index. Met behulp van het bovenstaande voorbeeld, kunt u het product van “Kubus” verkrijgen met een van onderstaande formules:

 = DBPRODUCT (B7:D13; "Waarde"; B4:D5) // op veld naam
 = DBPRODUCT (B7:D13; 3; B4:D5))       // op index

Criterium opties

De criterium opties kunnen verschillende expressies bevatten. Hieronder een aantal voorbeelden:

CriteriumUitkomst
RoodOvereenkomst “rood” of “ROOD”
Ro*Begint met “Ro”
10Gelijk aan 10
>10Groter dan 10
<>Niet leeg
<>100Niet 100
>19-12-2019Groter dan 19 december 2019

Let op: De ondersteuning voor jokertekens is een beetje verschillend als bij de bij de functies AANTALLEN.ALS, SOMMEN.ALSVERGELIJKEN etc.

Rijen met meerdere criteria

Het criterium bereik voor DBPRODUCT kan meer dan 1 rij bevatten onder de koptekst. Als criterium meer dan 1 rij heeft, dan wordt elke rij geëvalueerd met OF, en de expressies in een opgegeven criterium rij worden samengevoegd middels EN.

Opmerkingen DBPRODUCT functie

  • DBPRODUCT ondersteund jokertekens in criteria.
  • Criterium kan bestaan uit meerdere rijen.
  • Het veld argument kan een naam bevatten tussen dubbele aanhalingstekens of een getal die de index vertegenwoordigd.
  • De database en criterium bereiken moeten dezelfde kopteksten bevatten.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel DBAANTALC functie

Samenvatting DBAANTALC functie De Excel DBAANTALC functie telt de cellen in de database die getallen en tekst bevatten in het veld (kolom) met records die...

Excel DBGEMIDDELDE functie

Samenvatting DBGEMIDDELDE functie DBGEMIDDELDE functie berekent het gemiddelde van de waarden in een veld (kolom) met records in een lijst of database die aan opgegeven...

Excel DBLEZEN functie

Samenvatting DBLEZEN functie De DBLEZEN functie haalt één waarde op uit een kolom in een lijst of database die voldoet aan de opgegeven voorwaarden. Vertaling Nederlands:...

Excel DBMAX functie

Samenvatting DBMAX functie De Excel DBMAX functie geeft als resultaat de maximumwaarde in een veld (kolom) met records in een lijst of database die overeenkomen...