Home Excel Functies Excel AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG functie

Excel AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG functie

0
Excel AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Excel AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG functie

Samenvatting AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG functie

De AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG geeft als resultaat een getal dat is afgerond naar boven op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde meervoud van de significantie. Het getal wordt afgerond ongeacht het teken van het getal. Als het getal of de significantie echter nul is, is nul het resultaat.

Vertaling

Nederlands: AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG()
Engels: CEILING.PRECISE()

Doel

Rond een getal naar boven af ​​op het dichtstbijzijnde veelvoud.

Resultaat waarde

Een afgerond getal.

Syntaxis

= AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG ( getal; [significantie] )

Argumenten

getal – De waarde die u wilt afronden.
significantie – Het veelvoud waarop het getal moet worden afgerond. Als u significantie weglaat, is de standaardwaarde 1.

Gebruik van AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG functie

De AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG functie rondt een getal naar boven af ​​naar het dichtstbijzijnde gehele getal of een significant veelvoud. AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG rondt standaard af op het dichtstbijzijnde gehele getal, met een significantie van 1. Positieve getallen met decimale delen worden naar boven afgerond van nul naar het volgende significantieveelvoud (bijv. 3,2 wordt afgerond naar 4), terwijl negatieve getallen met decimale delen worden afgerond naar nul (bijv. -3,2 wordt afgerond naar -3). 

= AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG (-3,2;-1) // resultaat -3
= AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG (3,2;-1)  // resultaat 4

Afronden negatieve getallen

AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG rondt altijd af naar 0 en negeert daarbij het significantie teken:

= AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG ( - 3,2 )  // retourneert -3
= AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG ( - 3,2 ; 1 )  // retourneert -3
= AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG ( - 3,2 ; - 1 )  // retourneert-4

Opmerkingen

  • De absolute waarde van het veelvoud wordt gebruikt, zodat de functie AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG de wiskundige afronding naar boven retourneert, ongeacht het teken van het getal en de significantie.
  • AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG rondt negatieve getallen altijd af naar nul.
  • Als het getal een exact significant veelvoud is, vindt er geen afronding plaats.