HomeExcel FunctiesExcel DAGEN360 functie

Excel Functies

Excel DAGEN360 functie

~ Advertentie ~

Datum- en tijdfuncties

Excel DAGEN360 functie

Samenvatting DAGEN360 functie

Met de Excel DAGEN360 functie wordt het aantal dagen berekend tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen (twaalf maanden met dertig dagen), dat in sommige financiële berekeningen wordt gebruikt. Gebruik deze functie bij de verwerking van betalingen als je financiële administratie is gebaseerd op twaalf maanden met dertig dagen.

Vertaling

Nederlands: DAGEN360()
Engels: DAYS360()

Doel

Verkrijg het aantal dagen tussen 2 datums in een jaar van 360 dagen.

Resultaat waarde

Een numerieke waarde.

Syntaxis

= DAGEN360 ( begindatum; einddatum; [methode] )

Argumenten

begindatum, einddatum – [Vereist] De twee datums waarmee je de periode aangeeft waarvan u het aantal dagen wilt weten. Als begindatum later valt dan einddatum, geeft de functie DAGEN360 een negatief getal als resultaat.
methode – [Optioneel] Een logische waarde die aangeeft of de Europese of Amerikaanse methode moet worden gebruikt voor dagentelling bij de berekening.

MethodeDefinitie
ONWAAR of nietsAmerikaans (NASD) methode. De begindatum is de laatste dag van de maand, gelijk aan de 30ste dag van de maand. Als de einddatum de laatste dag van de maand is en de begindatum eerder is dan de 30ste dag van de maand, wordt de einddatum gelijk aan de eerste dag van de volgende maand. anders wordt de einddatum gelijk aan de 30ste dag van dezelfde maand.
WAAREuropese methode. Als de begindatum of einddatum de 31e dag van een maand is, wordt deze op de 30e dag van dezelfde maand gesteld.

Gebruik van DAGEN360 functie

Met de DAGEN360 functie bereken je het aantal dagen tussen twee datums waarbij het jaar bestaat uit 360 dagen en 30 dagen per maand heeft. Deze functie wordt in sommige financiële functies gebruikt.

In het eerste voorbeeld berekenen we het aantal dagen tussen 30 januari 2021 en 1 februari 2021 met als resultaat is 1. Als je de datum direct in de formule schrijft dient deze tussen aanhalingstekens gezet te worden. Indien je verwijst naar een cel dan doe je dat zonder aanhalingstekens.

= DAGEN360 ("30-1-2021";"1-2-2021") // resultaat = 1
= DAGEN360 (B5;C5) // Cel B5 = 30-01-2021; Cel C5 = 01-02-21

In het tweede voorbeeld in cel E6 berekenen we het aantal dagen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.

= DAGEN360 ("1-1-2021";"1-12-2021") // resultaat = 360
= DAGEN360 (B6;C6) // Cel B6 = 1-1-2021; Cel C6 = 1-12-21

In het derde voorbeeld in cel E7 berekenen we het aantal dagen tussen 1 januari 2021 en 1 februari 2021. Dat is 1 maand en het resultaat is 30 dagen.

= DAGEN360 ("1-1-2021";"1-2-2021") // resultaat = 360
= DAGEN360 (B7;C7) // Cel B7 = 1-1-2021; Cel C7 = 1-2-21

In het laatste voorbeeld in cel E8 berekenen we het aantal dagen tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021. Dat is een half jaar en het resultaat is 6 * 30 dagen = 180 dagen.

= DAGEN360 ("1-1-2021";"1-7-2021") // resultaat = 360
= DAGEN360 (B7;C7) // Cel B7 = 1-1-2021; Cel C7 = 1-7-21

Opmerkingen van DAGEN360 functie

  • Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of zijn afgeleid van de resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden wanneer u datums opgeeft als tekst.
  • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat deze in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 is het seriële getal 39448, omdat deze datum 39.447 dagen na 1 januari 1900 valt.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Rekenen met datums in Excel: de basis

Om te kunnen rekenen met datums in Excel is het goed om te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt op de achtergrond. Er is namelijk een verschil tussen wat we zien en welke data er daadwerkelijk in een cel staat.

Excel DAG functie

De excel DAG functie geeft als waarde de dag van de maand in getal tussen de 1 en de 31 van een opgegeven datum. De DAG functie kun je gebruiken om het nummer van de dag uit een datum in een cel te halen.

Excel DAGEN functie

De excel DAGEN functie retourneert in getal het aantal dagen tussen twee datums. Met een startdatum in cel A1 en een einddatum in cel B1, zal de formule =DATUM(B1;A1) het verschil in dagen retourneren.

Excel DATUM functie

De excel DATUM functie maakt van drie individuele waarde jaar, maand en dag een geldige datum. De DATUM functie is handig voor het dynamisch samenstellen van een datum op basis van andere waarden in het werkblad.