HomeExcel FunctiesExcel DBVARP functie

Excel Functies

Excel DBVARP functie

~ Advertentie ~

Databasefuncties

Excel DBVARP functie

Samenvatting DBVARP functie

De Excel DBVARP functie berekent de variantie van een populatie op basis van de volledige populatie met behulp van de getallen in een veld (kolom) met records in een lijst of database die voldoen aan de opgegeven voorwaarden.

Vertaling

Nederlands: DBVARP()
Engels: DVARP()

Doel

Verkrijgen van populatie variantie voor overeenkomende records

Syntaxis

 = DBVARP ( Database; veld; criteria )

Argumenten

Database – Is het celbereik waaruit de lijst of database bestaat. Een database is een lijst met verwante gegevens.
Veld – [Optioneel] Is het label van de kolom tussen dubbele aanhalingstekens of en getal dat overeenkomt met de positie van de kolom in de lijst.
Criteria – Is het celbereik dat de opgegeven voorwaarden bevat. Het bereik bevat een kolomlabel en een cel onder het label met een voorwaarde.

Gebruik van de DBVARP functie

De Excel DBVARP functie berekent de variantie van gegevens die een volledige populatie vertegenwoordigen, geëxtraheerd uit records die voldoen aan de gegeven criteria, waar waarden uit een bepaald veld komen.

Het databaseargument  is een cellenbereik met veldkoppen, veld is de naam of index van het veld om een ​​maximale waarde te krijgen en criteria is een cellenbereik met koppen die overeenkomen met die in de database . 

Met behulp van het bovenstaande voorbeeld kunt u de hoogtevariatie voor de groep “Kast” krijgen met een van deze formules:

 = DBVARP ( B7:C13 ; "Hoogte" ; B4:C5 ) // veld op naam 
 = DBVARP ( B7:C13 ; 2 , B4:C5 )     // veld op index 

Criterium opties

De criterium opties kunnen verschillende expressies bevatten. Hieronder een aantal voorbeelden:

CriteriumUitkomst
RoodOvereenkomst “rood” of “ROOD”
Ro*Begint met “Ro”
10Gelijk aan 10
>10Groter dan 10
<>Niet leeg
<>100Niet 100
>19-12-2019Groter dan 19 december 2019

Let op: De ondersteuning voor jokertekens is een beetje verschillend als bij de bij de functies AANTALLEN.ALS, SOMMEN.ALS, VERGELIJKEN etc.

Meerder rijen criteria

Het criterium bereik voor DBVARP kan meer dan 1 rij bevatten onder de koptekst. Als criterium meer dan 1 rij heeft, dan wordt elke rij geëvalueerd met OF, en de expressies in een opgegeven criterium rij worden samengevoegd middels EN.

Opmerkingen DBVARP functie

 • DBVARP is gemiddelde om variantie te berekenen voor gegevens die een volledige populatie vertegenwoordigen. Gebruik de DBVAR voor een voorbeeld.
 • DBVARP ondersteunt enkele jokertekens in criteria
 • Criteria kunnen meer dan één rij bevatten (zoals hierboven uitgelegd)
 • Het veld argument kan worden geleverd als een naam tussen dubbele aanhalingstekens ( “”) of als een getal dat veld index.
 • De database- en criteriabereiken moeten bijpassende headers bevatten.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel DBAANTALC functie

Samenvatting DBAANTALC functie De Excel DBAANTALC functie telt de cellen in de database die getallen en tekst bevatten in het veld (kolom) met records die...

Excel DBGEMIDDELDE functie

Samenvatting DBGEMIDDELDE functie DBGEMIDDELDE functie berekent het gemiddelde van de waarden in een veld (kolom) met records in een lijst of database die aan opgegeven...

Excel DBLEZEN functie

Samenvatting DBLEZEN functie De DBLEZEN functie haalt één waarde op uit een kolom in een lijst of database die voldoet aan de opgegeven voorwaarden. Vertaling Nederlands:...

Excel DBMAX functie

Samenvatting DBMAX functie De Excel DBMAX functie geeft als resultaat de maximumwaarde in een veld (kolom) met records in een lijst of database die overeenkomen...