Home Excel Functies Excel EN functie

Excel EN functie

0
Excel EN functie

Logische functies

Excel EN functie

Samenvatting EN functie

De Excel EN functie wordt gebruikt om tegelijkertijd meer dan één conditie te controleren. De functie retourneert WAAR of ONWAAR. Bijvoorbeeld EN(A1>0;A1<10) test of de waarde in cel A1 groter is dan 0 en kleiner dan 10. De EN functie is een logische test en kan binnen de ALS functie gebruikt worden om extra geneste ALS formules te vermijden en kan gecombineerd worden met de OF functie.

Vertaling

Nederlands: EN()
Engels: AND()

Doel

Logische test met meerdere voorwaarden.

Resultaat

WAAR als aan alle tests is voldoen, ONWAAR als 1 test niet voldoet.

Syntaxis

 = EN ( logisch1; [logisch2]; [logisch3], ... )

Argumenten

logisch1 – De eerste voorwaarde of logische waarde die moet worden geëvalueerd.
logisch2 – [optioneel] De tweede voorwaarde of logische waarde die moet worden geëvalueerd.

Gebruik van de EN functie

De Excel EN functie gebruik je om meerdere logische tests uit te voeren. Binnen de functie kun je tot wel 255 condities controleren. Elke logische conditie ( logisch1, logisch2 etc) moet WAAR of ONWAAR zijn, of een bereik of verwijzingen zijn die logische waarden bevatten.

Als je bijvoorbeeld wilt testen of een waarde in cel A1 groter is dan 0 en kleiner dan 5 gebruik je d volgende formule;

 = EN ( A1 > 0 ; A1 < 5 )

Je kunt de functies EN en ALS heel mooi samen gebruiken. Als we bovenstaand voorbeeld iets aanpassen kunnen we deze als logische test gebruiken voor de ALS functie:

 = ALS ( EN ( A1 > 0 ; A1 < 5); "Goed" ; "Fout" )

Deze formule retourneert alleen “Goedgekeurd” als de waarde in cel A1 groter is dan 0 en kleinder dan 5.

Opmerkingen EN functie

  • Tekstwaarden of lege cellen die als argumenten worden opgegeven, worden genegeerd.
  • De Excel EN functie retourneert de fout #WAARDE als als tijdens evaluatie geen logische waarden worden gevonden of gemaakt.
Vorig artikel Excel EX.OF functie
Volgend artikel Excel DBVARP functie
Mijn twee grote hobby's zijn Excel en WordPress. Deze twee gecombineerd heeft Excel.wiki als resultaat gebracht. Ik beschouw mezelf zeker geen Excel of WordPress expert maar gewoon een enthousiaste hobbyist. Het doel van Excel.wiki is om te informeren en praktische tips te delen.