HomeExcel FunctiesExcel EN functie

Excel Functies

Excel EN functie

~ Advertentie ~

Logische functies

Excel EN functie

Samenvatting EN functie

De Excel EN functie wordt gebruikt om tegelijkertijd meer dan één conditie te controleren. De functie retourneert WAAR of ONWAAR. Bijvoorbeeld EN(A1>0;A1<10) test of de waarde in cel A1 groter is dan 0 en kleiner dan 10. De EN functie is een logische test en kan binnen de ALS functie gebruikt worden om extra geneste ALS formules te vermijden en kan gecombineerd worden met de OF functie.

Vertaling

Nederlands: EN()
Engels: AND()

Doel

Logische test met meerdere voorwaarden.

Resultaat

WAAR als aan alle tests is voldoen, ONWAAR als 1 test niet voldoet.

Syntaxis

 = EN ( logisch1; [logisch2]; [logisch3], ... )

Argumenten

logisch1 – De eerste voorwaarde of logische waarde die moet worden geëvalueerd.
logisch2 – [optioneel] De tweede voorwaarde of logische waarde die moet worden geëvalueerd.

Gebruik van de EN functie

De Excel EN functie gebruik je om meerdere logische tests uit te voeren. Binnen de functie kun je tot wel 255 condities controleren. Elke logische conditie ( logisch1, logisch2 etc) moet WAAR of ONWAAR zijn, of een bereik of verwijzingen zijn die logische waarden bevatten.

Als je bijvoorbeeld wilt testen of een waarde in cel A1 groter is dan 0 en kleiner dan 5 gebruik je d volgende formule;

 = EN ( A1 > 0 ; A1 < 5 )

Je kunt de functies EN en ALS heel mooi samen gebruiken. Als we bovenstaand voorbeeld iets aanpassen kunnen we deze als logische test gebruiken voor de ALS functie:

 = ALS ( EN ( A1 > 0 ; A1 < 5); "Goed" ; "Fout" )

Deze formule retourneert alleen “Goedgekeurd” als de waarde in cel A1 groter is dan 0 en kleinder dan 5.

Opmerkingen EN functie

  • Tekstwaarden of lege cellen die als argumenten worden opgegeven, worden genegeerd.
  • De Excel EN functie retourneert de fout #WAARDE als als tijdens evaluatie geen logische waarden worden gevonden of gemaakt.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel ALS formule: ALS cel gelijk is aan

De ALS functie kun je gebruiken als je iets specifieks wilt doen als een cel aan een bepaalde waarde voldoet. Je kunt de ALS functie toepassen als je op een specifieke waarde wilt testen. Voor de waarde WAAR kun je een waarde bepalen en optioneel voor de waarde ONWAAR.

Excel ALS formule: ALS cel is X of Y en Z

Je kunt de logische functie combineren met OF en EN functie in de ALS functie. Als product is kast of cd en het aantal is groter dan 10. In het voorbeeld filteren we regels waarvan het product kast of cd is en het aantal groter is dan 10. De formule gebruikt in D5 is:

Excel ALS formule: ALS X is groter dan Y

De ALS functie gebruiken we om een logische-test uit voeren. Afhankelijk van de de uitkomst van deze test tonen we een waarde-als-waar of een waarde-als-onwaar. De...

Excel ALS functie

Samenvatting ALS functie De Excel ALS functie verwerkt een logische test die een waarde WAAR resulteert of een waarde ONWAAR. Bijvoorbeeld; om een aantal van...