HomeExcel FunctiesExcel DBSTDEVP functie

Excel Functies

Excel DBSTDEVP functie

~ Advertentie ~

Databasefuncties

Excel DBSTDEVP functie

Samenvatting DBSTDEVP functie

De DBSTDEVP functie berekent de standaardafwijking van een populatie op basis van de volledige populatie met behulp van de getallen in een veld (kolom) met records van een lijst of database die die voldoen aan de opgegeven voorwaarden.

Vertaling

Nederlands: DBSTDEVP()
Engels: DSTDEVP()

Doel

Verkrijg de standaardafwijking van populatie in overeenkomende records.

Syntaxis

 = DBSTDEVP (database, field, criteria)

Argumenten

De syntaxis van de functie DBSTDEVP heeft de volgende argumenten:

Database – Is het celbereik waaruit de lijst of database bestaat. Een database is een lijst met verwante gegevens.

Veld – Is het label van de kolom tussen dubbele aanhalingstekens of en getal dat overeenkomt met de positie van de kolom in de lijst.

Criteria – Is het celbereik dat de opgegeven voorwaarden bevat. Het bereik bevat een kolomlabel en een cel onder het label met een voorwaarde.

Gebruik van de DBSTDEVP functie

De Excel DBSTDEVP functie verkrijgt de standaardafwijking van gegevens die een volledige populatie vertegenwoordigen, geëxtraheerd uit records die overeenkomen met criteria. Kortom, DBSTDEVP berekent de standaardafwijking met een subset van gegevens, zoals een formule “standaardafwijking ALS”.

Het databaseargument is een cellenbereik met veldkoppen, veld is de naam of index van het te bevragen veld en criteria is een cellenbereik met koppen die overeenkomen met die in de database.

Met behulp van het bovenstaande voorbeeld kunt u de standaarddeviatie van hoogten voor de groep “Kast” krijgen met een van deze formules:

 = DBSTDEVP (B7:C13; "Hoogte"; B4:C5) // Veld op naam 
 = DBSTDEVP (B7:C13; 2; B4:C5)        // Veld op index 

De standaardafwijking voor alle hoogten in C8: C13 wordt berekend in F5 met de STDEVP functie:

 = STDEVP (C8:C13)

Criterium opties

De criterium opties kunnen verschillende expressies bevatten. Hieronder een aantal voorbeelden:

CriteriumUitkomst
RoodOvereenkomst “rood” of “ROOD”
Ro*Begint met “Ro”
10Gelijk aan 10
>10Groter dan 10
<>Niet leeg
<>100Niet 100
>19-12-2019Groter dan 19 december 2019

Let op: De ondersteuning voor jokertekens is een beetje verschillend als bij de bij de functies AANTALLEN.ALS, SOMMEN.ALSVERGELIJKEN etc.

Rijen met meerdere criteria

Het criterium bereik voor DBSTDEVP kan meer dan 1 rij bevatten onder de koptekst. Als criterium meer dan 1 rij heeft, dan wordt elke rij geëvalueerd met OF, en de expressies in een opgegeven criterium rij worden samengevoegd middels EN.

Opmerkingen DBSTDEVP functie

  • DBSTDEVP is gemiddelde om de variantie voor een gehele populatie te berekenen. Als gegevens een voorbeeld vertegenwoordigen, gebruikt u de functie DBSTDEV.
  • DBSTDEVP ondersteund jokertekens in criteria.
  • Criterium kan bestaan uit meerdere rijen.
  • Het veld argument kan een naam bevatten tussen dubbele aanhalingstekens of een getal die de index vertegenwoordigd.
  • De database en criterium bereiken moeten dezelfde kopteksten bevatten.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel DBAANTALC functie

Samenvatting DBAANTALC functie De Excel DBAANTALC functie telt de cellen in de database die getallen en tekst bevatten in het veld (kolom) met records die...

Excel DBGEMIDDELDE functie

Samenvatting DBGEMIDDELDE functie DBGEMIDDELDE functie berekent het gemiddelde van de waarden in een veld (kolom) met records in een lijst of database die aan opgegeven...

Excel DBLEZEN functie

Samenvatting DBLEZEN functie De DBLEZEN functie haalt één waarde op uit een kolom in een lijst of database die voldoet aan de opgegeven voorwaarden. Vertaling Nederlands:...

Excel DBMAX functie

Samenvatting DBMAX functie De Excel DBMAX functie geeft als resultaat de maximumwaarde in een veld (kolom) met records in een lijst of database die overeenkomen...