HomeExcel FunctiesExcel VERGELIJKEN functie

Excel Functies

Excel VERGELIJKEN functie

~ Advertentie ~

Zoek- en verwijzingsfuncties

Excel VERGELIJKEN functie

Samenvatting VERGELIJKEN functie

Met de VERGELIJKEN functie kun je de positie bepalen van een zoekwaarde in een zoek-matrix (rij, kolom, tabel of bereik). De functie ondersteunt exact, benaderend of wildcards (*?) voor gedeeltelijk resultaat.

Vertaling

Nederlands: VERGELIJKEN()
Engels: MATCH()

Doel

Geeft de positie van een waarde in een rij, kolom, tabel of bereik.

Resultaat waarde

Een getal overeenkomstig de zoekwaarde in de zoeken-matrix.

Syntaxis

 = VERGELIJKEN (zoekwaarde; zoeken-matrix; [criteriumtype_getal])

Argumenten

Zoekwaarde – De waarde waarnaar gezocht moet worden.
Zoek-matrix – De rij, kolom, tabel of bereik waarin gezocht moet worden.
Criteriumtype_getal – [optioneel] is het getal 1, 0 of -1 dat aan geeft welke waarde het resultaat moet hebben.

Opmerkingen VERGELIJKEN functie

Je kunt de VERGELIJKEN functie gebruiken om de relatieve positie van een item in een zoeken-matrix te verkrijgen. VERGELIJKEN biedt verschillende methode waardoor het flexibeler is dan andere ZOEK functies. In combinatie met INDEX kan VERGELIJKEN de waarde opahlen op de overeenkomende positie.

 • Als het Criteriumtype_getal 1 is, dan vindt VERGELIJKEN eerst de waarde exact gelijk aan de zoekwaarde. De zoek-matrix moet in oplopende volgorde gesorteerd zijn.
 • Als het Criteriumtype_getal gelijk is aan 0, dan vindt VERGELIJKEN eerst de waarde exact gelijk aan de zoekwaarde. De zoek-matrix hoeft niet gesorteerd te zijn.
 • Als het Criteriumtype_getal -1 is, vindt VERGELIJKEN de kleinste waarde die groter is dan of gelijk aan de zoekwaarde. De zoek-matrix moet in aflopende volgorde gesorteerd zijn.
 • Als de Criteriumtype_getal leeg wordt gelaten, is dat gelijk aan de waarde 1.
 • Alle zoek methoden vinden een exacte overeenoomst.

Basis exacte overeenkomst

Wanneer de zoekwaarde op nul is ingesteld voert VERGELIJKEN een exacte overeenkomst uit. In onderstaand voorbeeld is de formule in E3:

= VERGELIJKEN ( E2 ; B3:B8 ; 0 )
Excel VERGELIJKEN exact

Basis benaderende overeenkomst

Als het Criteriumtype_getal is ingesteld op 1, maakt VERGELIJKING een schatting bij de waarden die zijn gesorteerd van A naar Z, waarbij de grootste waarde kleiner dan of gelijk is aan de zoekwaarde. In het volgende voorbeeld is de formule in E3:

= VERGELIJKING ( E2 ; B3:B11 ; 1 )
Excel VERGELIJKEN benadering

VERGELIJKEN met jokerteken

Wanneer het zoektype is ingesteld op nul, kan VERGELIJKEN een overeenkomst uitvoeren met joker tekens. In het volgende voorbeeld is de formule in E3:

= VERGELIJKEN ( "E2" ; B3:B11 ; 0 )

Dat komt overeen met:

 = VERGELIJKEN ( "st*" ; B3:B11 ; 0 ) 
Excel VERGELIJKEN wildcard

Opmerkingen VERGELIJKEN functie

 • VERGELIJKEN is niet hoofdlettergevoelig.
 • Resultaat is #N/B als er geen overeenkomst is gevonden.
 • De zoek-matrix moet in aflopende volgorde worden gesorteerd: WAAR, ONWAAR, Z-A, …2, 1, 0, -1, -2, …. etc.
 • Als Criteriumtype_getal nul is en de zoekwaarde uit tekst bestaat, kunnen de wildcards vraagteken ( ? ) en asterisk ( * ) worden gebruikt.
 • Als Criteriumtype_getal nul is en de zoekwaarde uit tekst bestaat, kan de zoekwaarde de wildcards vraagteken ( ? ) en asterisk ( * ) bevatten. Een asterisk komt overeen met elke reeks tekens, een vraagteken komt overeen met een enkel teken.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

X.ZOEKEN eenvoudige exacte overeenkomst

X.ZOEKEN functie in Excel met eenvoudige exacte overeenkomst. Hoe krijg je nou een exact resultaat van je functie.

5 voorbeelden X.ZOEKEN functie in Excel

5 voorbeelden van de X.ZOEKEN functie in Excel met voorbeelden, uitleg en afbeeldingen hoe deze functie gebruikt kan worden.

De 10 meest gebruikte Excel functies

Het is onmogelijk om alle Excel functies uit je hoofd te kennen, er zijn bijna wel 500 functies. Als je Excel dagelijks gebruikt zijn...

Excel ADRES functie

Samenvatting ADRES functie De ADRES functie in Excel kun je het adres ophalen van cel in een werkblad waarvan je het rij- en het kolomnummer...