HomeExcel FunctiesExcel SCHAKELEN functie

Excel Functies

Excel SCHAKELEN functie

~ Advertentie ~

Logische functies

Excel SCHAKELEN functie

Samenvatting SCHAKELEN functie

Met de SCHAKELEN functie in Excel wordt één waarde (de expressie genoemd) geëvalueerd ten opzichte van een lijst met waarden en wordt het resultaat dat betrekking heeft op de eerste overeenkomende waarde geretourneerd. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, kan een optionele standaardwaarde worden geretourneerd.

Vertaling

Nederlands: SCHAKELEN()
Engels: SWITCH()

Doel

Verkrijgen van de eerste overeenkomst.

Resultaat waarde

Waarde die overeenkomt met de eerste overeenkomst.

Syntaxis

= SCHAKELEN (expressie; waarde1;resultaat1;[waarde2;resultaat2]; …)

Argumenten

expressie – Expressie is de waarde (zoals een getal, datum of tekst) die wordt vergeleken met waarde1…waarde126.
waarde1 – Waarde die wordt vergeleken met de expressie.
resultaat1 – Waarde die moet worden geretourneerd wanneer het overeenkomende waarde1 argument overeenkomt met de expressie.
waarde2 / resultaat2 – [optioneel] vergelijkingswaarde en overeenkomstige retour waarde

Gebruik van SCHAKELEN functie

De SCHAKELEN functie in Excel vergelijkt één waarde met een lijst met waarden en retourneert een resultaat dat overeenkomt met de eerste overeenkomst. Deze functie kan gebruikt worden als je een exacte overeenkomt wilt met verschillende waarden en een standaard waarde als er geen resultaat is.

Het eerste argument wordt “expressie” genoemd en kan een hard gecodeerde constante zijn, een cel verwijzing of een andere formule die een specifieke waarde retourneert waarmee je een overeenkomst wilt maken. Overeenkomende waarden en bijbehorende resultaten worden in paren ingevoerd. SCHAKELEN kan maximaal 126 paren verwerken, waarna het laatste argument een (optionele) standaardwaarde is die moet worden geretourneerd in gevallen waarin er geen overeenkomst is.

Voorbeeld #1

In het voorbeeld hierboven staat in cel D5 de volgende formule:

= SCHAKELEN (C5;1;"Onvoldoende";2;"Matig";3;"Voldoende";4;"Goed"; 5;"Uitstekend")

De formule controleert de waarde in cel C5 (expressie). Zodra de waarde 5 is gevonden zal het resultaat “Uitstekend” worden weergegeven.

Voorbeeld #2 Standaardwaarde

Door een standaardargument toe te voegen is het mogelijk een standaard resultaat te geven als er geen overeenkomst is. Als de expressie niet overeenkomt hebben we in de volgende formule de standaardwaarde “Geen resultaat” toegevoegd.

= SCHAKELEN (C5;1;"Onvoldoende";2;"Matig";3;"Voldoende";4;"Goed"; 5;"Uitstekend";"Geen resultaat")

Als we de waarde in cel C5 nu aanpassen naar 6, zal het resultaat “Geen resultaat” zijn.

Opmerkingen van SCHAKELEN functie

  • Een expressie kan een formule zijn.
  • SCHAKELEN kan tot maximaal 126 paren verwerken.
  • Met een laatste argument kun je een standaardwaarde bepalen voor als er geen overeenkomst is.
~ Advertentie ~

Gerelateerde artikelen

Excel ALS formule: ALS cel gelijk is aan

De ALS functie kun je gebruiken als je iets specifieks wilt doen als een cel aan een bepaalde waarde voldoet. Je kunt de ALS functie toepassen als je op een specifieke waarde wilt testen. Voor de waarde WAAR kun je een waarde bepalen en optioneel voor de waarde ONWAAR.

Excel ALS formule: ALS cel is X of Y en Z

Je kunt de logische functie combineren met OF en EN functie in de ALS functie. Als product is kast of cd en het aantal is groter dan 10. In het voorbeeld filteren we regels waarvan het product kast of cd is en het aantal groter is dan 10. De formule gebruikt in D5 is:

Excel ALS formule: ALS X is groter dan Y

De ALS functie gebruiken we om een logische-test uit voeren. Afhankelijk van de de uitkomst van deze test tonen we een waarde-als-waar of een waarde-als-onwaar. De...

Excel ALS functie

Samenvatting ALS functie De Excel ALS functie verwerkt een logische test die een waarde WAAR resulteert of een waarde ONWAAR. Bijvoorbeeld; om een aantal van...