Home Datum- en tijdfuncties Excel JAAR.DEEL functie

Excel JAAR.DEEL functie

0
Excel JAAR.DEEL functie

Datum- en tijdfuncties

Excel JAAR.DEEL functie

Samenvatting JAAR.DEEL functie

De JAAR.DEEL functie in Excel berekent welk deel van een jaar, uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1, het aantal hele dagen tussen twee datums (de begindatum en de einddatum) omvat. Je kunt JAAR.DEEL bijvoorbeeld gebruiken om een deel van jaarinkomsten te berekenen, of om de obligaties voor een bepaalde periode te berekenen.

Vertaling

Nederlands: JAAR.DEEL()
Engels: YEARFRAC()

Doel

Verkrijg een deel van een jaar tussen twee datums.

Resultaat waarde

Een decimaal getal

Syntaxis

= JAAR.DEEL (begindatum;einddatum;[soort_jaar])

Argumenten

begindatum – de begindatum
einddatum – de einddatum
soort_jaar [optioneel] – het type dagtelling

soort_jaarAls u het volgende type dagentelling wilt
0 of weggelatenAmerikaans (NASD) 30/360
1Werkelijk/werkelijk
2Werkelijk/360
3Werkelijk/365
4Europees 30/360

Gebruik van JAAR.DEEL functie

De JAAR.DEEL functie berekent het verschil tussen twee datums dat een fractie van een jaar weergeeft. Het resultaat is een decimale waarde. Bijvoorbeeld:

= JAAR.DEEL ( "1-1-2021";1-7-2021 ) // resultaat 0,5
= JAAR.DEEL ( "1-1-2021";1-7-2022 ) // resultaat 1,5

Als de begindatum groter is dan de einddatum, zal het resultaat een positief decimaal getal blijven. Zoals in het voorbeeld hierboven op rij 8 en 9 blijft het resultaat hetzelfde:

= JAAR.DEEL ("1-1-2020";"1-1-2025";) // resultaat 5
= JAAR.DEEL ("1-1-2025";"1-1-2020";) // resultaat 5

de functie JAAR.DEEL heeft een optioneel argument soort_jaar die bepaalt hoe de dagen berekend moeten worden. Het standaardgedrag is om dagen tussen twee datums te tellen op basis van een jaar van 360 dagen, waarbij wordt aangenomen dat alle 12 maanden 30 dagen hebben (Zie tabel bij soort_jaar argument)

Merk op dat basis 0 (de standaardinstelling) en basis 4 beide werken op basis van een jaar van 360 dagen, maar dat ze de laatste dag van de maand anders behandelen. Volgens de Amerikaanse conventie, wanneer de startdatum de laatste dag van de maand is, wordt deze ingesteld op de 30e dag van dezelfde maand. Als de einddatum de laatste dag van de maand is en de startdatum <30, wordt de einddatum ingesteld op de 1e van de volgende maand, anders wordt de einddatum ingesteld op de 30e van dezelfde maand.

Met de Europese conventie worden startdatums en einddatums gelijk aan de 31e van een maand gesteld op de 30e van dezelfde maand.

Opmerkingen van JAAR.DEEL functie

  • In Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat deze in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2018 het seriële getal 43101, omdat deze datum 43.101 dagen na 1 januari 1900 valt.
  • Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2018;5;23) voor de datum 23 mei 2018. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.
  • Alle argumenten worden afgekapt tot gehele getallen.
  • Als begindatum of einddatum een ongeldige datum is, geeft JAAR.DEEL de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
  • Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft JAAR.DEEL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
  • De functie JAAR.DEEL geeft mogelijk een onjuist resultaat als u de basis Amerikaans (NASD) 30/360 gebruikt en de begindatum de laatste dag van februari is.