Home Excel Operators voor berekeningen in Excel

Operators voor berekeningen in Excel

0
Operators voor berekeningen in Excel

In excel zijn er 4 verschillende soorten operators: rekenkundig, vergelijking, tekst samenvoeging en referenties.

Rekenkundig

Gebruikt voor de meest gangbare wiskundige berekeningen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, het genereren van numerieke resultaten.

Rekenkundige operatorBetekenisVoorbeeld
+ (plus teken)Optellen5 + 3
– (min teken)Aftrekken Negatief getal5 – 3-1
* (asterisk)Vermenigvuldigen5 * 3
/ (schuine streep naar voren)Delen6 / 3
% (procent teken)Procent20%
^ (dakje)Machtsverheffen3 ^ 2

Vergelijkingsoperators

Met de volgende operators vergelijk je twee waarden. Een vergelijking met de volgende operators heeft als resultaat een logische waarde van TRUE (waar) of FALSE (onwaar).

Vergelijkings operatorBetekenisVoorbeeld
= (gelijk aan)Gelijk aanA1 = B1
> (groter dan)Groter danA1 > B1
< (kleiner dan)Kleiner danA1 < B1
>= (groter dan of gelijk aan)Groter dan of gelijk aanA1 >= B1
<= (kleiner dan of gelijk aan)Kleiner dan of gelijk aanA1 <= B1
<> (niet gelijk aan)Niet gelijk aanA1 <> B1

Tekst samenvoegingsoperator

Gebruik het ampersand-teken (&) om om teksten samen te voegen.

Tekst operatorBetekenisVoorbeeldResultaat
& (ampersand)Verbind of voegt twee waarden aan elkaar(\”Voet\”&\”bal\”)Voetbal

Referentie operators

Combineer een reeks van cellen voor berekeningen.

Referentie operatorBetekenisVoorbeeld
: (dubbele punt)Bereik operator, waarbij het bereik telt tussen de genoemde cellen inclusief de verwijzende cellenA3:A27
, (komma)Combineert meerdere verwijzingen tot één referentie.A3:A14, A16:A27
 (spatie)Maak een kruising van cellen die gemeenschappelijk zijn voor twee referentiesB7:D7 C6:C8

Volgorde in welke Excel de formule uitvoert

Soms hangt de uitkomst van een formule af van de volgorde waarin deze wordt uitgevoerd. Daarom is het belangrijk om te weten welke volgorde Excel gebruikt in het berekenen van de formules. Een formule in Excel begint altijd met een isgelijkteken (=). Het isgelijkteken vertelt Excel dat de opvolgende tekens een formule vormen. Als je diverse operators gebruikt in je formule hanteert Excel de volgend volgorde:

OperatorBeschrijving
: (dubbele punt) spatie, (komma)Referentie operators
Negatief getale (als in -1)
%Procent
^Machtsverheffen
* en /Verminigvuldigen en delen
+ en –Optellen en aftrekken
&Tekst verbinden (samenvoegen)
= < > <= = <>Vergelijkingsoperators

Gebruik van operators

De volgende formule zal als uitkomst 11 hebben in Excel. Excel voert eerst de vermenigvuldiging uit en gaat dan optellen.

= 5 + 2 * 3

Als we daarentegen gebruik maken van haakjes kunnen we de volgorde van de berekening veranderen. In de volgende formule gaat Excel eerst optellen en dan vermenigvuldigen. De uitkomst van de volgende formule zal dus 21 zijn, namelijk 7 maal 3.

= (5 + 2) * 3

In onderstaand voorbeeld staan de haakjes om het eerste gedeelte van de formule. Excel zal de som (B2 + 25) delen door de som van de waarden in de cellen D3, E3 en F3.

= (B2 + 25) / SOM (D3: F3)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in